Van Luther tot heden – de jaartallen op een rijtje

Jaar Gebeurtenis
1517Luther ‘spijkert’ zijn 95 stellingen op de Slotkerk in Wittenberg, waarmee de reformatie begint
1556   Philips II op de Spaanse troon
1568  Begin Tachtigjarige Oorlog
1567Alva komt naar de Spaanse Nederlanden, waarna een keiharde aanpak van protestanten begint
 1584Willem van Oranje vermoord
1586Landsadvocaat Van Oldenbarnevelt en Opperbevelhebber en Stadhouder Maurits van Nassau trekken succesvol ten strijde tegen de Spanjaarden
1604conflict over de predestinatie tussen Gomarus en Arminius
1609Twaalfjarig Bestand, de verhouding tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt is ernstig verslechterd
1610Uyttenbogaert dient ‘Remonstrantie’ in
1617Het conflict tussen de rekkelijken en de preciezen escaleert, Hollandse steden stellen privélegers (waardgelders) aan, De remonstrantse Arminianen werden beschuldigd bereid te zijn om compromissen met Spanje te sluiten. De contra-remonstrantse Gomaristen waren daar niet toe bereid. In hun ogen en ook in die van Maurits van Oranje en zijn aanhangers werd het Arminianisme als een vorm van politiek verraad beschouwd
1617 Maurits zet Hollandse besturen af en ontslaat waardgelders
29 08 1618arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot
13 11 1618opening Dordtse Synode met een kerkdienst gevolgd door 154 dagen van vergaderen. Remonstranten zijn aangeklaagden en geen gesprekspartners.
14 01 1619De woordvoerder Episcopius van de Remonstranten, wordt samen met zijn remonstrantse collega’s na vaak en veelvuldig tijdrekken, door de voorzitter van de Synode de Remonstranten uit de Synode gezet. Dit staat wel ook bekend als de ‘d’Arminiaanse uytvaert’: ‘Ite, ite’
13 05 1619Johan van Oldenbarnevelt wordt terechtgesteld en onthoofd
1619Een groep van 38 remonstrantse predikanten in ballingschap, onder leiding van Uytenbogaert, richt in Antwerpen de Remonstrantse Broederschap
1625Maurits overlijdt, waarna Remonstranten weer worden gedoogd en langzaam terugkeren naar Nederland. Daar was de remonstrantse kerk officieel verboden, maar ze werd in de praktijk gedoogd. De remonstranten stichtten vele schuilkerken. De eerste (1630) was De Rode Hoed, een voormalig pakhuis aan de Keizersgracht in Amsterdam, de grootste schuilkerk in Nederland.
1795Oprichting Bataafse Republiek, erkenning van de Remonstrantse Broederschap
Eind 19 e eeuwOnder invloed van de opkomende vrijzinnigheid groeit de Remonstrantse Broederschap enorm
11 11 2018Grote Kerk Gemeente Dordrecht en Remonstranten uit heel Nederland verdraagzaam en in vrijheid bijeen in de Grote Kerk van Dordrecht.

(opgesteld door Lex Welter)