Trouwen

Trouwen-Remonstranten-Rotterdam

Om een huwelijk of  een anders vormgegeven levensverbintenis in te zegenen in de remonstrantse kerk hoef je geen remonstrant te zijn.

Deze plechtigheid stellen we met beide partners, ongeacht geslacht, geheel in overstemming met hun wensen samen. De predikant overlegt hierover met de beide partners in drie of vier gesprekken.

Er zijn kosten verbonden aan de voorbereiding van deze plechtigheid, voor het gebruik van het kerkgebouw, de medewerking van een organist, het verzorgen van drukwerk, het aanbieden van de huwelijksbijbel, enzovoort. Leden en vrienden die langer dan een jaar bij de Remonstranten behoren, betalen een gereduceerd bedrag.

Wanneer u uw huwelijk of anders vormgegeven levensverbintenis wilt laten inzegenen tijdens een zondagse kerkdienst, vragen wij een onkostenvergoeding.

Wilt u meer weten over trouwen of het sluiten van een anders vormgegeven levensverbintenis in de Arminiuskerk bij de Remonstranten Rotterdam, neem dan contact op met het kerkkantoor of 010-4360543.