Breda

Kerkdiensten iedere 4e zondag van de maand

Lutherse Kerk ingangen: Veemarktstraat 11 of Stadserf 3

Lutherse Kerk Breda vooringangLutherse kerk Stadserf 3 Breda

 

  • 25 maart ~ dr. P.H.H.M. Galama, Palmzondag ~ Schalmdienst
  • 29 maart ~ Witte Donderdag, met Lutheranen  ~ dr. T.R. Barnard
  • 1 april ~ Pasen
  • 29 april – dr. I.L. Tan
  • 27 mei ~ Pinksterviering, Schalmdienst ~ mw. M. E. Rosen Jacobson-van Dam
  • 24 juni ~ dr. P.H.H.M. Galama
  • 28 oktober ~ ds. M.E. Rosen Jacobson-van Dam

Jaarthema veerkracht

Wat beweegt ons? Of, liever gezegd: Wat houdt ons in beweging, dag in, dag uit, ook na tegenslagen? Hebben we een houvast waar we steeds op terug kunnen vallen of kunnen we rekenen op een veerkracht die ons achteraf soms verrast? In vijf avonden gaan we op zoek naar antwoorden. Van dichtbij huis en tot aan het eiland Bali. De avonden met lezingen, voordrachten en documentaires zijn vrij toegankelijk. Een vrijwillige eigen bijdrage is zeer welkom!

Graag aanmelden voor 11 september en 9 april i.v.m. maaltijd en ook voor 13 november bij Jennie van Dorp.

 

Veerkracht: In den beginne

In den beginne was er veerkracht. De eerste schreeuw van een pasgeborene duidt er in ieder geval op. Is de veerkracht van het leven zelf niet wonderlijk? Hoe ontwikkelt zich deze veerkracht, van kinds af aan tot volwassenheid en ouderdom? Op deze startavond van het kerkseizoen gebruiken we samen de avondmaaltijd. De tafelgesprekken die we voeren herinneren aan de tafelgesprekken die Luther gaarne organiseerde.

Maandag 11 september | 17.30 uur | begeleiding Christiane Berkvens-Stevelinck

 

Het offer van Bali

Het offer van Bali is een schitterende documentaire (15 april 2012, 55 minuten) waarin Adriaan van Dis op zoek gaat naar de veerkracht van de inwoners van Bali na de aanslag op hun eiland.

Maandag 16 oktober | 20.00 uur | begeleiding Jennie van Dorp

 

 

Maarten Luther en Johan Sebastian Bach

In dit Luther-jaar belicht programmamaker en schrijver Govert Jan Bach de nauwe banden tussen Luther en Bach. Op deze avond – georganiseerd in samenwerking met de Vrije Boekhandel – laat hij zien en horen hoe deze twee giganten van de Europese cultuur vanuit eenzelfde inspiratie werkten. Deze begenadigde spreker publiceerde onder andere luisterboeken over barokmuziek en in het bijzonder over de Passiemuziek van J.S. Bach en ook over Maarten Luther en Bach.

Maandag 13 november | 20.00 uur | Govert Jan Bach

 

 

De post-seculiere mens

In de boeiende lezing The post-secular society legt de Duitse filosoof Jürgen Habermas uit wat het betekent om te leven in een zogeheten post-seculiere samenleving. Waar vindt de post-seculiere mens zijn veerkracht?

Maandag 12 februari | 20.00 uur | begeleiding Joop Freriks

 

 

Veerkracht: de bronnen

Welke bronnen heeft de veerkracht die mensen op de been houdt en herhaaldelijk doet opstaan? Zijn ze aan te wijzen, aan te boren en door te geven? Als afsluiting van het thema veerkracht, delen we onze ervaringen rond een gezamenlijke maaltijd.

Maandag 9 april | 17.30 uur | begeleiding Koen Holtzapffel

 

 

Hulp bij vervoer

Voor kerkdiensten en activiteiten is een taxi-service in het leven geroepen. U wordt gehaald en gebracht. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot mw. J. W. van Dorp.

 

Kringen

Een aantal kringen komt eens per maand bij elkaar. Meestal wordt een boek behandeld, waarover men kan discussiëren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met de predikant.

 

Andere activiteiten

Aanbevolen worden tevens de activiteiten van Zinsverband, een initiatief van Stichting Ekklesia Breda en Bureau Mamre. Het voorziet in uitbreiding van (voor iedereen toegankelijke) liturgische momenten en pastoraat in Breda, en het voorziet voor West-Brabant in gemeenschapsvorming en verbinding rond leerhuizen, bezinningsactiviteiten, maatschappelijk engagement en wereldwijde solidariteit met de meest kwetsbare medemens. Zie www.zinsverband.nl

 

Contact Kerkenraad

Predikant Dr K.J. Holtzapffel Stuur een berichtje

KR-lid dhr. A. van Beek Stuur een berichtje

Contactpersoon:  mw. J.W. van Dorp ~ Irenestraat 19 b, 4811 SB Breda ~ 076 5653931 of 06 2181 3858 ~ e-mail

 

 

Archief Breda