Breda

Kerkdiensten iedere 4e zondag van de maand in de Lutherse Kerk,

Ingangen Veemarktstraat 11 of Stadserf 3

Lutherse Kerk Breda vooringang  

Kerkdiensten 2018

 9 december ~ Schalmdienst (Waalse kerk en aanvang 11.00 uur!)

25 december ~ dr. Tjaard Barnard (1e Kerstdag)

De kerkdiensten en activiteiten van de remonstranten in Breda vindt u in de agenda

Activiteiten 2018 – 2019:

Geloven in vrijheid. 400 jaar remonstranten. Dat wordt landelijk en in Breda het jaarthema. Met kerkdiensten, lezingen, gesprekskringen en maaltijden.

We starten op maandag 17 september, 16.00 – 19.00 uur (vanaf 17.30 maaltijd).

Dan gaat het nog niet over geloven in vrijheid, maar over Spelen met grenzen. Een nieuw boek onder redactie van Sigrid Coenradie en Koen Holtzapffel, dat in september verschijnt. Grenzen vormen een fascinerend, maar ook beangstigend onderdeel van het menselijk bestaan. Er zijn geografische, fysieke, denkbeeldige en morele grenzen. Ze zijn er om juist wel of juist niet te overschrijden. In ieder geval, de overzij lo(n)kt en daagt uit!  Verkenning van en overschrijding van grenzen hoort bij remonstranten: van de grenzen tussen menselijk en goddelijk,  gelovig en ongelovig, tussen geloof, cultuur en wetenschap, tussen christendom en humanisme. In het boek worden grenzen en contrastervaringen met elkaar verbonden. Het leven kenmerkt zich door grenzen en afgrenzingen en daarmee door contrastervaringen die ons kunnen ontregelen. Soms zijn die ervaringen positief, soms negatief. Altijd zijn ze ingrijpend. Hoe bieden die ervaringen, de reflectie erop en de duiding ervan nieuwe mogelijkheden in een ervaringsgericht geloof?

Inleiding en begeleiding gesprek: ds Koen Holtzapffel

Graag aanmelden voor 17 september  i.v.m. maaltijd bij Jennie van Dorp.

Archief

Jaarthema veerkracht

Wat beweegt ons? Of, liever gezegd: Wat houdt ons in beweging, dag in, dag uit, ook na tegenslagen? Hebben we een houvast waar we steeds op terug kunnen vallen of kunnen we rekenen op een veerkracht die ons achteraf soms verrast? In vijf avonden gaan we op zoek naar antwoorden. Van dichtbij huis en tot aan het eiland Bali. De avonden met lezingen, voordrachten en documentaires zijn vrij toegankelijk. Een vrijwillige eigen bijdrage is zeer welkom!

Graag aanmelden voor 11 september en 9 april i.v.m. maaltijd en ook voor 13 november bij Jennie van Dorp.

Veerkracht: In den beginne

In den beginne was er veerkracht. De eerste schreeuw van een pasgeborene duidt er in ieder geval op. Is de veerkracht van het leven zelf niet wonderlijk? Hoe ontwikkelt zich deze veerkracht, van kinds af aan tot volwassenheid en ouderdom? Op deze startavond van het kerkseizoen gebruiken we samen de avondmaaltijd. De tafelgesprekken die we voeren herinneren aan de tafelgesprekken die Luther gaarne organiseerde.

Maandag 11 september | 17.30 uur | begeleiding Christiane Berkvens-Stevelinck

 

Het offer van Bali

Het offer van Bali is een schitterende documentaire (15 april 2012, 55 minuten) waarin Adriaan van Dis op zoek gaat naar de veerkracht van de inwoners van Bali na de aanslag op hun eiland.

Maandag 16 oktober | 20.00 uur | begeleiding Jennie van Dorp

 

 

Maarten Luther en Johan Sebastian Bach

In dit Luther-jaar belicht programmamaker en schrijver Govert Jan Bach de nauwe banden tussen Luther en Bach. Op deze avond – georganiseerd in samenwerking met de Vrije Boekhandel – laat hij zien en horen hoe deze twee giganten van de Europese cultuur vanuit eenzelfde inspiratie werkten. Deze begenadigde spreker publiceerde onder andere luisterboeken over barokmuziek en in het bijzonder over de Passiemuziek van J.S. Bach en ook over Maarten Luther en Bach.

Maandag 13 november | 20.00 uur | Govert Jan Bach

 

 

De post-seculiere mens

In de boeiende lezing The post-secular society legt de Duitse filosoof Jürgen Habermas uit wat het betekent om te leven in een zogeheten post-seculiere samenleving. Waar vindt de post-seculiere mens zijn veerkracht?

Maandag 12 februari | 20.00 uur | begeleiding Joop Freriks

 

 

Veerkracht: de bronnen

Welke bronnen heeft de veerkracht die mensen op de been houdt en herhaaldelijk doen opstaan? Zijn die bronnen aan te wijzen, aan te boren en door te geven? Als afsluiting van het thema veerkracht dele we onze ervaringen rondom een gezamenlijke maaltijd.
Ook besteden we aandacht aan de veerkracht van onze Bredase gemeente, wat gaat er goed, wat kan er beter en wat zou u graag willen veranderen of toevoegen aan het programma.

Maandag 9 april | 17.30 uur | begeleiding Koen Holtzapffel

Kerkdiensten

27 mei ~ mw. M. E. Rosen Jacobson-van Dam

Maaike Rosen Jacobson heeft op latere leeftijd een theologische opleiding gevolgd, geïnspireerd door  het contact met jongeren tijdens het jeugdwerk, zowel op lokaal als landelijk niveau. Naast het regelmatig voorgaan in kerkdiensten geeft zij advies over materiaal dat gebruikt wordt bij het Godsdienstig Vormingsonderwijs op de Openbare school.

Op 27 mei, zondag Trinitatis, is het thema van de dienst Opnieuw geboren worden.

Naast de lezing uit het Johannesevangelie (Johannes 3:1-16, over Nicodemus)  en de lezing uit Exodus (Exodus 3: 1-6, over Mozes) zal ook Nachtrein naar Lissabon van Pascal Mercier ter sprake komen.

Centrale vraag tijdens deze dienst is: Wat zet de mens aan op een gegeven moment zo radicaal te willen veranderen?  

24 juni ~ dr. P.H.H.M. Galama

Thema: leren van de graankorrel en de vijgenboom

De zomer is begonnen.

Zaden zijn gestorven en ontsproten en vruchten beginnen zich al in de kiem te vormen.

In de evangeliën vinden we enkele uitspraken van Jezus over hoe hij de dynamiek in de natuur
geobserveerd heeft en deze is gaan waarderen als onze leermeester.

In het licht van deze wijsheid lezen we ook de woorden van Bieke Vandekerckhove (1969-2015) uit haar boek De smaak van stilte: hoe ik bij mezelf ben gaan wonen.

We luisteren naar wat zij zegt over het sterven als een tuimelen in God en kantelen in de innerlijkheid.

8 juli ~ ds. Marlies Schulz en Maaike Rosen Jacobson- van Dam (Schalmdienst)

 

Thema: Op Weg

Een vrolijke dienst aan het begin van de zomer om op weg te gaan, met een verrassende liturgie.

We denken met elkaar na wat de weg voor ons betekent op onze levensreis.

We sluiten de dienst af met een gezamenlijke zegen en een gezellig kopje koffie.

23 september ~ dr. Koen Holtzapffel (Openingszondag)

Over de vrijheid grenzen over te gaan

Het gaat dit jaar over vrijheid en over grenzen. De vrijheid grenzen te overschrijden, en ook over de vraag of er grenzen zijn aan die vrijheid. In dit kader lezen we het verhaal van aartsvader Jakob. Fantasievol en meeslepend wordt verteld hoe bedreigend én verrijkend grensovergangen kunnen zijn en hoe Jakobs grenservaringen een ander mens van hem maken. Wij die het verhaal vele eeuwen later lezen herkennen dat. Bovendien worden we er door geholpen om onze eigen ervaringen  met vrijheid en met grenzen te expliciteren, te duiden en te verwerken. Zoals eens Jakob deed.

We lezen twee stukken uit het verhaal van deze aartsvader, zowel uit zijn heenreis naar het verre Haran (Genesis 28: 10-16) als uit zijn terugreis naar het beloofde land, inclusief de worsteling aan de Jabbok (Genesis 32: 24-31).

  Dr. Koen Holtzapffel gaat in deze dienst voor.

Diverse

Hulp bij vervoer

Voor kerkdiensten en activiteiten is een taxi-service in het leven geroepen. U wordt gehaald en gebracht. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot mw. J. W. van Dorp.

Kringen

Een aantal kringen komt eens per maand bij elkaar. Meestal wordt een boek behandeld, waarover men kan discussiëren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met de predikant.

Andere activiteiten

Aanbevolen worden tevens de activiteiten van Zinsverband, een initiatief van Stichting Ekklesia Breda en Bureau Mamre. Het voorziet in uitbreiding van (voor iedereen toegankelijke) liturgische momenten en pastoraat in Breda, en het voorziet voor West-Brabant in gemeenschapsvorming en verbinding rond leerhuizen, bezinningsactiviteiten, maatschappelijk engagement en wereldwijde solidariteit met de meest kwetsbare medemens. Zie www.zinsverband.nl

 

Contact Kerkenraad

Predikant Dr K.J. Holtzapffel Stuur een berichtje

KR-lid dhr. A. van Beek Stuur een berichtje

Contactpersoon:  mw. J.W. van Dorp ~ Irenestraat 19 b, 4811 SB Breda ~ 076 5653931 of 06 2181 3858 ~ e-mail

 

 

Archief Breda