Breda

Voorlopig zijn er ook in Breda i.v.m. de coronamaatregelen geen fysieke kerkdiensten en activiteiten.

U kunt de digitale kerkdiensten van onze Gemeente bekijken via ons YouTube-kanaal.

U kunt hier de laatste brief aan leden en vrienden in Breda lezen.

 

De Remonstranten in Breda kerken, indien de corona-maatregelen dat toelaten, in de Lutherse kerk.

Ingang Veemarktstraat 11 of Stadserf 3

Lutherse Kerk Breda vooringang  

Kerkdiensten en activiteiten

De kerkdiensten en activiteiten  van de Remonstranten in Breda, rond het jaarthema Geloven in vrijheid. 400 jaar remonstranten, vindt u in de agenda

Contact Kerkenraad

Predikant: Dr Koen Holtzapffel Stuur een berichtje

KR-lid: Lex van Beek Stuur een berichtje

Contactpersoon:  Jennie van Dorp Stuur een berichtje   

Hulp bij vervoer

Voor kerkdiensten en activiteiten is een taxi-service in het leven geroepen. U wordt gehaald en gebracht. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot Jennie van Dorp.

Kringen

Een aantal kringen komt eens per maand bij elkaar. Meestal wordt een boek behandeld, waarover men kan discussiëren. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met de predikant.

Andere activiteiten

Aanbevolen worden tevens de activiteiten van Zinsverband, een initiatief van Stichting Ekklesia Breda en Bureau Mamre. Het voorziet in uitbreiding van (voor iedereen toegankelijke) liturgische momenten en pastoraat in Breda, en het voorziet voor West-Brabant in gemeenschapsvorming en verbinding rond leerhuizen, bezinningsactiviteiten, maatschappelijk engagement en wereldwijde solidariteit met de meest kwetsbare medemens. Zie www.zinsverband.nl