Breda

Kerkdiensten en activiteiten

De kerkdiensten en activiteiten  van de Remonstranten in Breda, rond het nieuwe jaarthema, vindt u in de agenda

Bekijk hier het nieuwe jaarprogramma 2023 – 2024

De Remonstranten in Breda kerken in de Lutherse kerk,  Ingang Veemarktstraat 11 of Stadserf 3

Lutherse Kerk Breda vooringang  

Contact Predikant en Kerkenraad

Predikant: Dr Koen Holtzapffel holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl

KR-lid: Lex van Beek

Contactpersoon:  Jennie van Dorp   jennievandorp@hetnet.nl

Hulp bij vervoer

Voor kerkdiensten en activiteiten is een taxi-service in het leven geroepen. U wordt gehaald en gebracht. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot Jennie van Dorp.

Andere activiteiten

Aanbevolen worden tevens de activiteiten van Zinsverband, een initiatief van Stichting Ekklesia Breda en Bureau Mamre. Het voorziet in uitbreiding van (voor iedereen toegankelijke) liturgische momenten en pastoraat in Breda, en het voorziet voor West-Brabant in gemeenschapsvorming en verbinding rond leerhuizen, bezinningsactiviteiten, maatschappelijk engagement en wereldwijde solidariteit met de meest kwetsbare medemens. Zie www.zinsverband.nl