Cantor-organist

De cantor-organist verzorgt de muzikale begeleiding van de zondagse kerkdiensten, geeft leiding aan de cantorij en dirigeert de cantates in de Cantate-/Vriendendiensten.

Tot 1 januari 2020 hebben wij geen vaste cantor-organist, maar verzorgen bevlogen en inspirerende gastorganisten de muzikale begeleiding tijdens de kerkdiensten. Dit jaar worden de cantates, die drie keer per jaar tijdens een kerkdienst worden uitgevoerd, door een gast-cantor gedirigeerd.

De Kerkenraad heeft onlangs Jos van der Kooy benoemd als organist van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Op 1 januari 2020 zal hij bij ons beginnen. Op dit moment is Van der Kooy organist van de Westerkerk in Amsterdam.

In de agenda vindt u ook de data van de kerkdiensten.