Commissies

Leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam vormen verschillende commissies, die zich bezig houden met specifieke taken onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Elke commissie is vertegenwoordigd in de Kerkenraad, zodat deze op de hoogte blijft van de werkzaamheden die door de commissies worden uitgevoerd. Ieder draagt een steentje bij in het voorbereiden, organiseren en/of uitvoeren van de activiteiten. Heeft u belangstelling voor een commissie en wilt u een bijdrage leveren? Neem contact op met een van de predikanten.

Commissies:

 • Bibliotheek- en archiefcommissie
 • Kanselbloemen
 • Diaconale commissie
 • Gastvrouwen en -heren
 • Gaycommissie
 • Kascommissie
 • Kerk & Museum
 • Koffieschenken
 • Hulpkosters
 • Commissie Spiritualiteit
 • Streaming
 • Wijksecretarissen