Spiritualiteit

Om van betekenis te zijn voor remonstranten en voor diegenen die zich met remonstranten verbonden voelen en juist interesse hebben in stilte, brede spiritualiteit en meditatie, bieden wij het volgende:

Een gesprekskring, de Spiritkring, die speciaal aandacht heeft voor stilte en meditatie, ook tijdens de kringavond. De kring komt ongeveer 8x per jaar bijeen.

Een keer per jaar, in het voorjaar, wordt een Kloosterweekend georganiseerd, in een van de vele mooie en gastvrije kloosters in Nederland. Dit jaar wordt het weekend georganiseerd van 12 tot 14 april 2024 in Adbijhoeve Bethlehem, bij de Willibrordsadbij op het landgoed van Slangenburg bij Doetinchem. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 14 februari 2024

Op 17 februari 2024 vindt de jaarlijkse Stadsretraite plaats in de Arminiuskerk, waarin aandacht is voor een groep of persoon met een belangrijke inbreng op het gebied van meditatie en spiritualiteit. De afgelopen jaren stonden als gelovigen met mystieke inslag centraal: Hildegard von Bingen, de Moderne Devotie en Meister Eckhart. In het nieuwe seizoen gaat de aandacht uit naar Etty Hillesum

Het thema van het Flimcafé is : Vergeving en innerlijke bevrijding; de speelfilm als inspiratiebron.

Vergeving is een actueel onderwerp. Denk aan het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Koning Willem Alexander  bood op 1 juli jl. excuses  aan voor het Nederlandse slavernijverleden en vroeg  vergiffenis omdat zijn voorouders destijds niet hebben ingegrepen.

Vergeving is een belangrijk onderwerp  in godsdienstige en levensbeschouwelijke tradities. Ook in de positieve psychologie waarbij het gaat om het ontwikkelen van deugden en kwaliteiten,  is vergeving een belangrijke kwaliteit om na te streven. In feite staan er  wat dat betreft dan ook geen schotten tussen deze stroming binnen de psychologie en religie.  Onderzoek heeft uitgewezen dat vergeving  zowel heilzaam is voor de geestelijke als voor de lichamelijke gezondheid van degene die vergeeft.

In navolging van het succesvolle project over vergeving in de Koorkerk in Middelburg gaat deze filmbijeenkomstenreeks nu ook van start in de Arminiuskerk in Rotterdam.

De bijeenkomsten worden gehouden op maandagen van 14.00 tot 17.00 uur. Ze zullen worden begeleid door Koen Holtzapffel (predikant), Amber de Rooij (psycholoog) en Jethro Zevenbergen (o.m. technische begeleiding). Eventueel kunnen de bijeenkomsten ook afzonderlijk gevolgd worden. De data zijn respectievelijk 09-10-2023,  20-11-2023,  12-02-2024 en 08-04-2024. Onder Agenda vindt u meer informatie

Een ding is zeker: geloven doe je niet alleen met je hoofd maar ook met je hart. Geest en lichaam horen bijeen en (meditatieve) stilte en aandacht is een belangrijke bron van spiritueel leven. ‘Stilte is een tweestemmig lied waarin God en mens elkaar raken’ (Willem Barnard).

Benieuwd? Voor al deze activiteiten, het hoe en wat, kunt u contact  opnemen met onze predikant Koen Holtzapffel of bekijk de agenda.