Spiritualiteit

Om van betekenis te zijn voor remonstranten en voor diegenen die zich met de remonstranten verbonden voelen en juist interesse hebben in stilte, brede spiritualiteit en meditatie bieden wij het volgende:

Een gesprekskring, de Spiritkring, die speciaal aandacht heeft voor stilte en meditatie, ook tijdens de kringavond. De kring komt ongeveer 8x per jaar bijeen.

Een keer per jaar, meestal rond de zomer, een Kloosterweekend, in een van de vele mooie en gastvrije kloosters in Nederland. De laatste keer was het klooster Nieuw Sion te Diepenveen, met als onderwerp: Een nieuw begin.

In februari een jaarlijkse zogenoemde Stadsretraite, waarin aandacht is voor een groep of persoon met een belangrijke inbreng op het gebied van meditatie en spiritualiteit. De afgelopen jaren stonden als gelovigen met mystieke inslag centraal: Hildegard von Bingen, de Moderne Devotie en Meister Eckhart. In het nieuwe seizoen gaat de aandacht uit naar de moderne mysticus Thomas Merton

In het voorjaar op drie zaterdagen Bezinningsdagen over het goddelijke in ons, tussen ons en rondom ons. Met veel praktische oefeningen die ook thuis kunnen worden herhaald.

Met grote regelmaat is er op dinsdagavond 19.00 uur Filmcafé in de witte zaal (ook bereikbaar met de lift) op de eerste verdieping in de Arminiuskerk. Er worden films vertoond die een relatie hebben met het jaarthema.  U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, daarna wordt na een korte inleiding de film bekeken. Na afloop wordt de film gezamenlijk besproken onder het genot van een hapje en drankje. Een paar keer per seizoen is er op zondag na afloop van de kerkdienst Filmmiddag, waar films worden vertoond die ook heel geschikt zijn om samen met uw kinderen te bekijken en te bespreken.  Bekijk ook voor het filmprogramma onze agenda

Een ding is zeker: geloven doe je niet alleen met je hoofd maar ook met je hart. Geest en lichaam horen bijeen en (meditatieve) stilte en aandacht is een belangrijke bron van spiritueel leven. ‘Stilte is een tweestemmig lied waarin God en mens elkaar raken’ (Willem Barnard).

Benieuwd? Voor al deze activiteiten, het hoe en wat, kunt u contact  opnemen met onze predikant Koen Holtzapffel of bekijk de agenda.