Spiritualiteit

Om van betekenis te zijn voor remonstranten en voor diegenen die zich met remonstranten verbonden voelen en juist interesse hebben in stilte, brede spiritualiteit en meditatie, bieden wij het volgende:

Een gesprekskring, de Spiritkring, die speciaal aandacht heeft voor stilte en meditatie, ook tijdens de kringavond. De kring komt ongeveer 8x per jaar bijeen.

Men is bezig om een kring Mystiek op te richten, dit wordt een kring zonder predikant. Voor meer informatie zie hier

Een keer per jaar wordt een Kloosterweekend georganiseerd, in een van de vele mooie en gastvrije kloosters in Nederland. Het volgende kloosterweekend zal plaatsvinden in het najaar van 2025.

Op 15 februari 2025 vindt de jaarlijkse Stadsretraite plaats in de Arminiuskerk, waarin aandacht is voor een groep of persoon met een belangrijke inbreng op het gebied van meditatie en spiritualiteit. De afgelopen jaren stonden als gelovigen met mystieke inslag centraal: de Moderne Devotie en Meister Eckhar, Etty Hillesum. In het nieuwe seizoen gaat de aandacht uit naar Dag Hammerskjöld (1905-1961), secretaris-generaal van de Verenigde Naties en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.

Zin in Film; de speelfilm als inspiratiebron voor een waarde(n)vol leven .

De ouderen onder u zullen zich waarschijnlijk nog wel de televisieserie Van de Schoonheid en de Troost herinneren waarin Wim Kayzer aan zijn gasten – kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, filosofen en musici – de filosofische vraag stelde: Wat maakt dit leven de moeite waard? Er worden vier filmmatinees verzorgd waarbij schoonheid als een transcendente kwaliteit centraal staat. U wordt van harte uitgenodigd om ook familieleden en vrienden/vriendinnen mee te nemen.  

De bijeenkomsten worden gehouden op maandagen van 14.00 tot 17.00 uur. Ze zullen worden begeleid door Koen Holtzapffel (predikant), Amber de Rooij (psycholoog) en Jethro Zevenbergen (o.m. technische begeleiding). Eventueel kunnen de bijeenkomsten ook afzonderlijk gevolgd worden. De data zijn in 2024 respectievelijk 7oktober, 18 november en in 2025 24 februari en 7 april . Onder Agenda vindt u meer informatie

Een ding is zeker: geloven doe je niet alleen met je hoofd maar ook met je hart. Geest en lichaam horen bijeen en (meditatieve) stilte en aandacht is een belangrijke bron van spiritueel leven. ‘Stilte is een tweestemmig lied waarin God en mens elkaar raken’ (Willem Barnard).

Benieuwd? Voor al deze activiteiten, het hoe en wat, kunt u contact  opnemen met onze predikant Koen Holtzapffel of bekijk de agenda.