14 mei 2024

Nieuwe kring Mystiek

Geschreven door kerkkantoor

Dit blog heeft als doel te komen tot een kring van geïnteresseerden. Wie interesse heeft kan zich melden via wilmafraanje@gmail.com Dit wordt een kring zonder predikant.

Oproep: geïnteresseerden voor mystiek

Mystiek, het is overal, alleen niet iedereen ervaart dat. Mystiek een woord dat ietsoproept van buiten deze wereld en toch ook van binnen heel dichtbij. Een ervaringdie ver weg dichtbij brengt, boven laat samenkomen met beneden en een moment waarin tijd en ruimte overstegen worden. Het onaanraakbare wordt even heel concreet, intiem kenbaar gemaakt. Het is heel persoonlijk en kan je (onverwacht) raken in het gewone alledaagse leven.

Christelijke en niet Christelijk mystiek

Niet-christelijke mystiek neemt heel vaak de vorm aan van een  soort van ‘opgaan-in-God’ – zoals een druppel water verdwijnt in de oneindige Oceaan. Christelijke mystiek heeft, in mijn optiek, echter steeds de kenmerken van een ontmoeting of een omhelzing zoals bij twee geliefden. God en mens zijn liefdespartners van elkaar; de christelijke mystieke literatuur getuigt daarvan, in prachtige meesterwerken.

Zelf denk ik dat een mens ’mystíek’ is wanneer er een soort van bewustzijn is of ontstaat van Gods aanwezigheid in ons.

Een leven lang leren en ontdekken

Mystieke ervaringen zijn als unieke momenten die opening willen geven aan een bijzonder proces in jezelf.  De vrije ruimte in jezelf betreden, jezelf ontmoeten en openbaren. Een proces wat altijd doorgaat. Misschien wel als het ware jezelf inwijden en steeds beter leren kennen op je eigen wijze weg. En dit doe je in verbinding met een groter geheel waar je deel vanuit maakt.

Een van mijn opleiders schreef in zijn feedback over een essay van mij (dus passende bij mij), je mooiste zin in de essay vond ik: het “verlossende woord” of de ‘‘verlossende vraag” kan een “verlossende verdieping” geven. “Verlossen” laat heilzame sporen na, een prachtig spoor.  

Bezieling en manifestatiekracht.

Ludwig van Beethoven: “naarmate de uitwendige wereld om me heen stiller wordt, ontwaakt een hele inwendige wereld in mij’.

In mijn optiek zijn we allemaal een mysticus. Alleen jij voelt of hoort je eigen innerlijke stem. Een mysticus, zoals jij en ik, bevindt zich ten volle in het alledaagse aardse leven. Daar beleef, ervaar en creëer je. Door jouw ruimte in te nemen, jezelf te manifesteren, ontstaat nieuwe dynamiek, beweging, stroming en vrijheid. Hiermee geef jij het heilige vorm en raakt het aardse bezield!

Leren van elkaar en elkaar inspireren

De mystieke ervaring, een boodschap, openbaring of jouw specifieke antwoord kan in vele vormen tot je komen. Altijd afgestemd op jou, zodat je het verstaat en begrijpt. De mystieke ervaring en het proces van iedereen zijn zo waardevol, omdat zij juist in elkaars verschillen en authenticiteit hun gelijke herkennen. Het is energie die door meerdere lagen heen breekt en zich kenbaar wil maken aan jou, Ze bevestigen de veelheid, de diversiteit, om daarin de prachtige rijkdom en volheid van het goddelijke of universele te herkennen.

Zomaar wat mystici waar we ons aan kunnen spiegelen en van leren:

Jezus Christus, Franciscus van Assisi,  Rumi, Meester Eckhart, Thomas a Kempis, Therese van Lisieux, Pater Pio, Thomas Merten, Willigis Jäger, Boeddha, Titus Brandsma en vele anderen…….  

Wie voelt zich voldoende mysticus, aangesproken en geïnspireerd door bovenstaande en heeft interesse om samen verder te verdiepen, hoe en waar, de vorm etc. kunnen we overleggen met elkaar. 

Gerelateerd