Remonstranten Rotterdam

27 november 2023

De eeuwigheid

Zondag 26 november was eeuwigheidszondag. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop van oudsher in protestantse kerkelijke gemeenten de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Zo gebeurde het ook in de Remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam. Voorganger was dr. Tjaard Barnard. De door hem uitgesproken teksten zijn te downloaden via onderstaande link… Lees verder

27 november 2023

Impressie Erasmusdag

Op de verjaardag van Erasmus, 28 oktober werd in onze kerk de Erasmusdag gehouden. Georganiseerd door onze gemeente tezamen met de Taakgroep remonstrants erfgoed. Met zes inleiders meer dan 10 vrijwilligers en meer dan tachtig betalende bezoekers bleek de dag in een behoefte te voorzien. De band tussen Erasmus, Rotterdam en de Remonstranten kwam uitgebreid.. Lees verder

21 november 2023

Verslag Algemene Vergadering van Leden en Vrienden 12 november 2023

Kerkenraadskamer  12.00 uur Aanwezigen: naast de leden van de kerkenraad waren 51 leden en vrienden aanwezig. 1.Opening: De voorzitter opent de vergadering om 12.15 uur. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter benadrukt dat de grote opkomst laat zien dat veel mensen betrokken zijn bij onze gemeente. 2. Mededelingen De agenda wordt gevolgd.. Lees verder

18 november 2023

Online veiling voor armoedebestrijding in Rotterdam is van start gegaan

Het Rode Kruis en Platform L & R, waar de remonstranten ook toe behoren, slaan de handen ineen: online veiling en benefietmiddag voor armoedebestrijding in Rotterdam. Steeds meer mensen in Rotterdam hebben niet genoeg geld om eten te kopen. Om geld op te halen voor mensen die niet rond kunnen komen, wordt door Platform L.. Lees verder

13 november 2023

Erasmus en de 5 Remonstrantse V’s : vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap

Zondag 12 november 2023 Thema: Erasmus (1466?-1536)  en de 5 remonstrantse V’s, met muziek uit de Renaissance Koen Holtzapffel (voorganger) en Jos van der Kooy (orgel’ Inleidende woorden: De Erasmusdag is achter de rug, daar gaan we niet op terugblikken. Wel is het mooi Erasmus en de remonstranten nogmaals te verbinden aan de hand van.. Lees verder

9 november 2023

Noodhulpveiling Rode Kruis, een dienst of product aanbieden

Helpt U mee? De armoede in Rotterdam loopt de spuigaten uit. Platform Levensbeschouwelijk en religieuze organisaties in Rotterdam organiseert daarom een online veiling om gelden te werven voor de noodhulpactiviteiten die het Rode Kruis organiseert. In aanloop naar Kerst speciaal voor het programma Voedselhulp. Helpt u mee met een kavel, een bod of een donatie?.. Lees verder