Inspiratie

17 september 2023

Loftrompet

Onder de titel Slavernij en bevrijding zullen de Rotterdamse predikanten drie themadiensten houden. De eerste dienst vond plaats op zondag 17 september onder leiding van Tjaard Barnard. Hij besprak het beruchte lied van Willem Barnard, waarin de regels voorkomen: ‘de negers met hun loftrompet’. Hieronder is de tekst te downloaden. De volgende diensten in deze.. Lees verder

11 september 2023

Begin met frisse zin

Overdenking ds Koen Holtzapffel openingszondag 10 september 2023 Thema: Begin met frisse zin; Gelezen: Matteüs 9: 9-13 Gemeente, Begin met frisse zin! Dat was de titel van de laatste roze viering in juni in deze kerk. Een titel die natuurlijk ook heel geschikt is voor een startzondag. Recycling vandaag dus in optima forma en dat.. Lees verder

5 september 2023

Reis met de Katharen naar het Land van goed en kwaad

 Voorg Koen Holtzapffel. Gelezen werden Joh 1 1-17 en het slotwoord uit Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, Een ketters dorp in de Pyreneeën. Lit Ankie Nolen, Het land der Katharen; Emm Le Roy Ladurie, Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324 Overdenking Gemeente Ik ga u vandaag niet al mijn vakantieverhalen opbiechten, hoe lekker.. Lees verder

27 augustus 2023

Inspiratie door muziek

In de dienst van zondag 27 augustus speelde Doretthe Janssens bijzondere muziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer. Dat was aanleiding voor Tjaard Barnard om te preken over de inspiratie die tot ons kan komen op een andere manier dan alleen via woorden. De teksten van de dienst zijn onderaan deze pagina te downloaden. De.. Lees verder

13 augustus 2023

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere

Op zondag 13 augustus ging Tjaard Barnard voor in de laatste dienst in de reeks zomerdiensten van Doopsgezinden en Remonstranten met het thema Oud en Nieuw. Daar zit muziek in. Daarin besprak hij aan de hand van het verhaal van de inwijding van de tempel in 2 Kronieken 5 de betekenis van het zingen voor.. Lees verder

17 juli 2023

Wat je zoekt jou…over Rumi (1207-1273)

Overdenking Om te beginnen vertel ik heel kort, te kort iets over Rumi en het soefisme. Rumi is een dichter, denker en mysticus van Perzische komaf. Geboren in 1207 in het huidige Afghanistan stierf hij in Konya in 1273. Konya, Turkije, is bekend vanwege de dansende derwisjen die met het soefisme verbonden zijn. Soefisme overigens.. Lees verder