Inspiratie

15 januari 2023

Het moet toch Jezus zijn

In de maand december verscheen het jubileumnummer van Volzin met daarin een interview met een vrijzinnig theologe die sprak over de toekomst van de vrijzinnigheid. Sorry hoor, daarin zal geen plek voor Jezus zijn. Op kerstavond preekte Tjaard Barnard in de Remonstrantse Arminiuskerk en hield een betoog waarom het toch Jezus moet zijn. Klik hieronder.. Lees verder

15 januari 2023

Geen zorgen

De dienst op oudejaarsavond heeft vaak iets zwaarmoedigs. Op de laatste dag van 2022 heeft de predikant van dienst, Tjaard Barnard, geprobeerd het wat vrolijker in te zetten. Het jaar was al ingewikkeld genoeg en ook voor de toekomst kun je je genoeg zorgen maken. In de Bergrede roept Jezus ons op om geen zorgen.. Lees verder

15 januari 2023

Toon Tellegen over God

Bij een oecumenische gesprekskring in de Remonstrantse Arminiuskerk bespreken ds. Katinka Broos en dr. Tjaard Barnard een bijzonder boekje van Toon Tellegen. Deze keer gaan zijn verhalen niet over dieren, maar over God.Wel zo gemakkelijk daar niemand wat over God weet, zo zegt de auteur, dus kan er niets fout gaan… Naar aanleiding van een.. Lees verder

14 december 2022

A Festival of Lessons and Carols

In de traditie van de Anglicaanse kerk vindt er op kerstavond of kort daarvoor op vele plaatsen een bijzondere kerkdienst plaats: a festival of lessons and carols. Dit is een dienst waarin de nadruk ligt op bijbelteksten en kerstliederen. Er worden negen bijbelteksten gelezen die het geheel van de bijbelse heilsgeschiedenis beslaan. Van de zondeval,.. Lees verder

14 november 2022

HUMANITEIT IN EEN DUISTERE TIJD. OVER ETTY HILLESUM

In een van de gesprekskringen dachten we deze week na over de vraag: wat geeft ons inspiratie, wat geeft ons moed en vertrouwen in deze moeilijke, onrustige en oorlogszuchtige tijden? Ik moest zelf onmiddellijk denken aan de persoon van Etty Hillesum van wie ik tijdens ons kloosterweekend in Zundert de biografie las. Niet dat de.. Lees verder

30 oktober 2022

Hervorming als terugkeer

Hervorming moet vooral zijn: terugkeer naar waar het echt om gaat. Het is al begonnen, merk je het niet, zegt de profeet Jesaja. Dat betoog ik in de preek die ik op zondag 30 oktober 2022 heb gehouden in de Remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam. De volledige tekst is hieronder te downloaden… Lees verder