Overdenkingen

12 maart 2023

God als misdadiger

In zijn bundel God onder de mensen schrijft Toon Tellegen bijzondere verhalen over God. In het verhaal dat dr. Tjaard Barnard in zijn preek van 12 maart besprak, vertelt hij hoe God aangeklaagd werd voor allerlei misdrijven. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld. In deze dienst zet de predikant enige ongemakkelijke verhalen over God op een rijtje… Lees verder

6 maart 2023

Geloof en poëzie, drie gedichten

Voorganger ds. Koen Holtzapffel Overdenking In veel kerkdiensten , zeker in remonstrantse , worden gedichten geciteerd. Dat is niet voor niets. De bijbel zelf bevat al de nodige poëzie, zie de gelezen psalm. Kennelijk nodigt de verwoording van ons geloof uit om daarbij gebruik te maken van poëtische teksten, zowel in Bijbelse tijden als nu… Lees verder

20 februari 2023

De mozaïeken van de Arminiuskerk

Over symbolen en deugden Dienst zondag 19 februari 2023 Titus van Hille en Koen Holtzapffel De mozaïeken van de Arminiuskerk Gelezen werd Galaten 5: 13-23 (mede gekozen vanwege gebeeldhouwde dame voorkant kerkgebouw, Galat 5: 1). Koen: Nadat ons gemeentelid Titus van Hille de cahiers over de ornamenten en mozaïeken in en rond ons kerkgebouw had.. Lees verder

13 februari 2023

Geen gezelligheid in de kerk?

Op 3 februari schreef Sam Janse een stuk in het Nederlands Dagblad. Hij fulmineerde tegen de gezelligheid in de kerk. Dat zou afleiden van het Evangelie. Reden voor Tjaard Barnard om in de dienst van 12 februari hier eens bij stil te staan. De tekst van de dienst kunt u hieronder downloaden… Lees verder

7 februari 2023

Overdenking zondag Werelddiaconaat 5 februari 2023, m.m.v. St Exodus

Voorganger Koen Holtzapffel las het verhaal van Zacheüs die een nieuwe kans krijgt (Lucas 19: 1-10). Iedereen verdient een nieuwe kans. Het is een van de motto’s waarmee de St Exodus werkt. Naast: Exodus biedt perspectief en ‘een gevangene is meer dan zijn of haar delict’. Natuurlijk kun je bij elk motto ook vragen stellen… Lees verder

15 januari 2023

Het moet toch Jezus zijn

In de maand december verscheen het jubileumnummer van Volzin met daarin een interview met een vrijzinnig theologe die sprak over de toekomst van de vrijzinnigheid. Sorry hoor, daarin zal geen plek voor Jezus zijn. Op kerstavond preekte Tjaard Barnard in de Remonstrantse Arminiuskerk en hield een betoog waarom het toch Jezus moet zijn. Klik hieronder.. Lees verder