Overdenkingen

30 november 2022

Maria, Maria, Maria

PREEK EERSTE ADVENT 27 nov 2022, Maria, Maria, Maria. Gelezen werd Lucas 1: 26-45, Voorganger Koen Holtzapffel Over twee weken staat deze kerkruimte geheel in het teken van de toneelvoorstelling Maria Maria Maria. U las er over en een aantal van u heeft een kaartje gekocht om deze voorstelling op zaterdagavond of zondag bij te.. Lees verder

14 november 2022

HUMANITEIT IN EEN DUISTERE TIJD. OVER ETTY HILLESUM

In een van de gesprekskringen dachten we deze week na over de vraag: wat geeft ons inspiratie, wat geeft ons moed en vertrouwen in deze moeilijke, onrustige en oorlogszuchtige tijden? Ik moest zelf onmiddellijk denken aan de persoon van Etty Hillesum van wie ik tijdens ons kloosterweekend in Zundert de biografie las. Niet dat de.. Lees verder

16 oktober 2022

Roeping?

In een paar gesprekskringen kwam toevalligerwijze het begrip roeping ter sprake. Wat is dat eigenlijk? In de Bijbel blijkt het niet zo gemakkelijk te zijn. Profeten begrijpen ook niet in één keer dat ze geroepen worden. Of ze hebben er geen zin in! Hoe zit dat met ons? Weten wij ons geroepen? En waartoe dan.. Lees verder

11 oktober 2022

Twee op de kansel : Dienst over dankbaarheid met Bob Pluijter

9 oktober, dienst over dankbaarheid van Dr. Koen Holtzapffel m.m.v. Bob Pluijter die er een boek over schreef. : Wat is dankbaarheid? Hoe kunnen we dankbaar zijn, voor wat en jegens wie? Dankbaarheid is niet passé, noch zweverig of weeïg, eerder het tegendeel. Dankbaarheid is een positieve, hoopvolle en zelfs radicale levenshouding. Het brengt het.. Lees verder

3 oktober 2022

Dorine Cleton: De taal van de dieren

In de bijbel vind je een paar plaatsen waar met dieren gesproken kan worden of waar dieren de mensen iets te zeggen hebben. Zo is er het verhaal van de schepping met als klassieke uitleg het rentmeesterschap, maar dan eentje met werkelijk respect voor de schepping. Er is ook het ezeltje van Bileam en de.. Lees verder

29 september 2022

Wees altijd verheugd

25 september, overdenking door dr. Koen Holtzapffel, We hebben wel eens vaker gepoogd de kerk op een gewóne zondagmorgen goed gevuld te krijgen, is ook wel gelukt, maar de zegening van een huwelijk van een domineesechtpaar, dat is toch wel een hele goede methode. Ik zou bijna zeggen, die houden we erin. Ik sprak van.. Lees verder