Dopen, trouwen, rouwen

Kerkelijke rituelen zijn bij de remonstranten ook toegankelijk voor hen die geen lid of vriend zijn van de Gemeente. Voor dopen, rouwen en trouwen kunt u dus een beroep doen op onze predikanten.
Dopen

Remonstranten kennen zowel de kinderdoop als de volwassenendoop. Ouders die hun kind laten dopen, willen uitdrukking geven aan hun dankbaarheid voor het geschenk, dat hun kind is en nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met het geloof. Het kind is daarmee echter niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf (bewust) te maken. Wanneer u als ouder(s) uw kind(eren) wilt laten dopen of wanneer u als volwassene de doop wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met een van onze predikanten.

Aan een doop in een van onze kerkdiensten op de zondagmorgen zijn voor leden en vrienden geen kosten verbonden. Bent u geen lid of vriend, dan vragen wij een tegemoetkoming in de kosten. Wilt u een doopplechtigheid buiten een van de reguliere kerkdiensten, dan zijn daar enige kosten aan verbonden.

Trouwen

Meer informatie over de inzegening van een huwelijk of anders vormgegeven levensverbintenis vindt u hier.

Wanneer u gebruik wilt maken de Arminiuskerk als locatie voor een burgerlijk huwelijk of huwelijksinzegening zonder betrokkenheid van een van onze predikanten en zelf voor de verder invulling wilt zorgen, kijk dan onder verhuur.

Rouwen

“Waar het leven kwam, komt ook de dood. Hij breekt het kostbare leven af. Hij komt verwacht of onverwacht …”. Deze woorden zijn ontleend aan een bekende remonstrantse rouwtekst. Wanneer u dit wenst, is het mogelijk een rouwdienst of afscheidsdienst in de Remonstrantse Kerk in Rotterdam of elders door een predikant te laten leiden. U kunt hierover contact opnemen met één van de predikanten.