Kerkkantoor

 

Kerkkantoor Remonstranten Rotterdam ~ Museumpark 3 ~ 3015 CB Rotterdam
Bereikbaar ~ 010 4360543 maandag en donderdag van 9-13 uur ~ administratie@remonstrantenrotterdam.nl
 
NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam
 
Abonnement Kerkblad Remonstranten Rotterdam € 27,50 per jaar.
 
facebook.com/remonstrantenrotterdam
 
twitter.com/remonstrantenrd
 
Bureaucoördinatie mw. M.A. van Liempt-van Houten
Financiële en ledenadministratie H.L. van Wingerden