Diaconie – Delen met anderen

Diaconale Commissie

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam helpt mensen in nood.  De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De Gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

De Diaconale Commissie kiest doelen in Rotterdam, maar ook in Europa en in andere delen van de wereld. Er wordt een beperkt aantal projecten geselecteerd die relatief klein, overzichtelijk en controleerbaar zijn.

Ieder jaar vindt de Diaconale Actie plaats. Twee goede doelen krijgen extra financiële ondersteuning via een inzamelingsactie. In 2022/2023 zijn dit : Stichting Ros en Dr. Denis Mukwege Foundation . De uitreiking van de opbrengsten van dit jaar vindt plaats tijdens de dienst van 14 mei 2023.

De Dr. Denis Mukwege Foundation steunt de eisen van de overlevenden voor een wereld waarin seksueel geweld als oorlogswapen niet alleen niet langer getolereerd wordt, maar ook dat seksueel oorlogsgeweld gevolgen heeft voor individuele daders en staten. De overlevenden krijgen de zorg en compensatie die ze nodig hebbe om hun leven weer op te bouwen. De stichting wil een stem geven aan de slachtoffers.

Stichting ROS is een lokale Rotterdamse NGO die zich al 20 jaar inzet voor de belangen en de positie van naar schatting 5000 Rotterdammers zonder verblijfsvergunning. De stichting biedt ondersteuning bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. ROS organiseert verder Nederlandse taalles, noodopvang voor vrouwen en kinderen en zij houdt spreekuren en geeft voorlichting. ROS werkt met deskundige betaalde krachten en gemotiveerde vrijwilligers.

De collectedoelen dit jaar zijn:

De doelen in Rotterdam

 • Stichting Exodus Rotterdam -Project Ouders en Kinderen in Detentie ondersteunt kinderen om hun gedetineerde ouder te bezoeken tijdens detentie www.exodus.nl
 • Hospice de Vier Vogels begeleidt ernstig zieken in de laatste fase van het leven. www.hospicedeviervogels.nl
 • Stichting Maaszicht is een opvanglocatie voor jongeren met meervoudige problematiek www.maaszicht.nl
 • Stichting Pallieter zet zich in voor de kwaliteit van leven van ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen. www.pallieterhelpt.nl
 • Stichting ROS zet zich in voor de belangen van naar schatting 5000 Rotterdammers die geen verblijfsvergunning hebben.www.stichtingros.nl

De doelen in Europa:

 • Europa Kinderhulp organiseert diverse vakanties voor kinderen in kwetsbare leefomstandigheden. De vakantiekinderen komen uit Europese Oekraïne, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België en Nederland. www.europakinderhulp.nl
 • Max Maakt Mogelijk – Oma’s van Moldavië biedt hulp aan grootouders die in armoede leven en noodgedwongen voor hun achtergelaten kleinkinderen moeten zorgen. www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/borceag-opas-en-omas/
 • Stichting GAiN biedt hulp aan vluchtelingen wereldwijd (o.a. in Oekraïne, Griekenland en Libanon) www.gainhelpt.nu

De doelen buiten Europa:

 • Anna Home is een tehuis voor wees- en zwerfkinderen in Mongolië. www.allforchildren.info/anna-home
 • Charity Hands leert boeren in Afrika, Thailand, India en Curaçao om op een duurzame wijze hun landbouwopbrengsten te verhogen, ze pakken hiermee een belangrijke oorzaak van het armoedeprobleem aan. www.treeoflifeinternational
 • Dr. Denis Mukwege Foundation geeft medische zorg aan slachtoffers van oorlogsgeweld en verkrachting.www.mukwegefoundation.org
 • Het Kenya Fonds helpt jonge kwetsbare zwangere vrouwen, vaak tienermeisjes die door verkrachting of incest zwanger zijn geworden, een opleiding te volgen om een zelfstandig leven op te bouwen. www.kenyafonds.nl

Extra schenkingen en goede daden

Vrijzinnigheid en verdraagzaamheid krijgen ook vorm in extra schenkingen en het goede werk dat vele van onze leden en vrienden verrichten, zonder dat ze daar veel ruchtbaarheid aan geven. Goed doen in de wereld ‘met haar vele noden’ kan namelijk zichtbaar zijn. Remonstranten kiezen er (bewust) voor om dit in stilte te doen.

 • Marinus Kosterfonds biedt leden of vrienden van de Gemeente in incidentele gevallen financiële steun. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij de vertrouwenspersoon Julia Shamojan of bij één van de predikanten. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.
 • Oekraïne verschillende schenkingen zoals bijvoorbeeld een transport met levensmiddelen en toiletartikelen zoals luiers.
 • Schenking aan Kunstveiling 18 december 2022 voor het Rotterdamse Fonds Bijzondere Noden
 • Schenking aan actie om warme shawls, sloffen, wanten en mutsen te doneren aan een Rotterdamse basisschool in samenwerking met Geloof & Samenleving.
 • Schenking aan Vredestafels ‘Koken met Overtuiging’ . Dit evenement wordt georganiseerd op 24 juni 2023 in de Laurenskerk om laagdrempelige ontmoetingen mogelijk te maken met als doel meer begrip en verdraagzaamheid jegens elkaar.
 • Tussen Koffie & Lunch was oorspronkelijk bedoeld voor ouderen die moeilijk deel kunnen nemen aan het actieve leven, tegenwoordig is het een evenement om anderen uit uw kerk wat meer te ontmoeten. Een gezellige remonstrantse ontmoeting vier vrijdagochtenden per jaar.

Bij de Diaconale Tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u met plezier meer informatie.

Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan kunt u contact opnemen op met de voorzitter van de Diaconale Commissie: Julia Shamojan.

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met donaties in de vorm van een overeenkomst periodieke gift, ondersteunt u onze Diaconie op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk; bij een periodieke gift is er geen drempelbedrag van 1 % van het bruto jaarinkomen. Informatie kunt u krijgen bij de diaconale tafel.

Dank
De Diaconale Commissie waardeert uw donaties van de afgelopen jaren en hoopt dat zij ook dit jaar, met uw hulp, de genoemde goede doelen kan ondersteunen.