Diaconie – Delen met anderen

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam helpt mensen in nood.  De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De Gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

De Diaconale Commissie kiest doelen in Rotterdam, maar ook in Europa en in andere delen van de wereld. Er wordt een beperkt aantal projecten geselecteerd die relatief klein, overzichtelijk en controleerbaar zijn.

De diaconale commissie

E-mail: diaconie@remonstrantenrotterdam.nl

Diaconale actie 2023/2024

Ieder jaar vindt de Diaconale Actie plaats. Twee goede doelen krijgen extra financiële ondersteuning via een inzamelingsactie. In 2023/2024 zijn dit : MIND Us en DARE (India)

MIND Us Stichting MIND maak zich sterk voor een psychisch gezonder Nederland. Het geeft een stem aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. MIND Us richt zich specifiek op jongeren en stelt zich tot doel dat alle jongeren in de leeftijd 12 tot 27 jaar grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Naast het bevorderen van de mentale gezondheid en beschikbaarheid van vroegtijdige steun bij beginnende klachten is aandacht voor de context waarin jongeren opgroeien en het effect hiervan op hun mentale gezondheid. Jongeren wordt geleerd om klachten te herkennen, deze te bespreken en steun te vragen.

Met Uw donatie kan MIND Us het volgende bieden:

 • Meer kennis over mentale gezondheid
 • Hulp dichtbij en altijd beschikbaar
 • Een ondersteunende omgeving (in het onderwijs, in de wijken en online).

DARE (India) Stichting DARE richt zich op redding en rehabilitatie van kwetsbare kinderen gevonden in de treinen en treinstations van Varanasi, India. DARE biedt de kinderen tijdelijk onderdak, onderwijs, beroepsopleiding, gezinsbegeleiding, pleegzorg en rechtsbijstand, zodat hun kans op een goed leven wordt vergroot.

Uw donatie ondersteunt DARE bij hun belangrijke doelstelling

 • Kinderen redden van dwangarbeid en bedelarij – Kinderen beschermen tegen seksueel misbruik en mensen handel-kinderen bevrijden van drugsverslaving en verkoop van drugs.
 • Voorkomen dat kinderen terecht komen in of slachtoffer worden van criminaliteit- juridische ondersteuning bieden tegen kinderrechten schending -bevordering van gezondheid en hygiëne- begeleiding bieden aan kinderen en hun ouders.
 • Voorkomen van uitbuiting van kinderen door het gezin en de gemeenschap- verzorgen van basisonderwijs en training voor zelfredzaamheid-zorg voor tijdelijk onderdak en weggelopen kinderen begeleiden naar gezinnen.

Naast dit prachtige werk van Father Abhi zetten de vrijwilligers zich in om tijdens de allerwarmste maanden in India op het treinstation mensen drinkwater uit te delen, concrete hulp die mensen zo hard nodig hebben bij klimaarveranderingen

De collectedoelen dit jaar zijn:

De doelen in Rotterdam

 • Stichting Exodus Rotterdam -Project Ouders en Kinderen in Detentie ondersteunt kinderen om hun gedetineerde ouder te bezoeken tijdens detentie www.exodus.nl
 • Hospice de Vier Vogels begeleidt ernstig zieken in de laatste fase van het leven. www.hospicedeviervogels.nl
 • Stichting Maaszicht is een opvanglocatie voor jongeren met meervoudige problematiek www.maaszicht.nl
 • Stichting Pallieter zet zich in voor de kwaliteit van leven van ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen. www.pallieterhelpt.nl
 • Stichting ROS zet zich in voor de belangen van naar schatting 5000 Rotterdammers die geen verblijfsvergunning hebben.www.stichtingros.nl
 • Mind Us van Stichting Mind, richt zich specifiek op jongeren en stelt zich tot doel dat alle jongeren in de leeftijd 12 tot 27 jaar grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is (zie diaconale actie)

De doelen in Europa:

 • Europa Kinderhulp organiseert diverse vakanties voor kinderen in kwetsbare leefomstandigheden. De vakantiekinderen komen uit Europese Oekraïne, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België en Nederland. www.europakinderhulp.nl
 • Max Maakt Mogelijk – Oma’s van Moldavië biedt hulp aan grootouders die in armoede leven en noodgedwongen voor hun achtergelaten kleinkinderen moeten zorgen. www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/borceag-opas-en-omas/
 • Stichting GAiN biedt hulp aan vluchtelingen wereldwijd (o.a. in Oekraïne, Griekenland en Libanon) www.gainhelpt.nu

De doelen buiten Europa:

 • Anna Home is een tehuis voor wees- en zwerfkinderen in Mongolië. www.allforchildren.info/anna-home
 • Tree of Life leert boeren in Afrika, Thailand, India en Curaçao om op een duurzame wijze hun landbouwopbrengsten te verhogen, ze pakken hiermee een belangrijke oorzaak van het armoedeprobleem aan. www.treeoflifeinternational
 • Dr. Denis Mukwege Foundation geeft medische zorg aan slachtoffers van oorlogsgeweld en verkrachting.www.mukwegefoundation.org
 • Het Kenya Fonds helpt jonge kwetsbare zwangere vrouwen, vaak tienermeisjes die door verkrachting of incest zwanger zijn geworden, een opleiding te volgen om een zelfstandig leven op te bouwen. www.kenyafonds.nl
 • DARE (India) Stichting DARE richt zich op redding en rehabilitatie van kwetsbare kinderen gevonden in treinen en treinstations in Varanasi, India (zie diaconale actie)

Extra schenkingen en goede daden

Vrijzinnigheid en verdraagzaamheid krijgen ook vorm in extra schenkingen en het goede werk dat vele van onze leden en vrienden verrichten, zonder dat ze daar veel ruchtbaarheid aan geven. Goed doen in de wereld ‘met haar vele noden’ kan namelijk zichtbaar zijn. Remonstranten kiezen er (bewust) voor om dit in stilte te doen.

 • Marinus Kosterfonds biedt leden of vrienden van de Gemeente in incidentele gevallen financiële steun. Aanvragen hiervoor kunt u doen bij één van de predikanten. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld binnen de Diaconale Commissie.
 • Oekraïne verschillende schenkingen zoals bijvoorbeeld een transport met levensmiddelen en toiletartikelen zoals luiers.
 • Schenking aan Kunstveiling 18 december 2022 voor het Rotterdamse Fonds Bijzondere Noden
 • Schenking aan actie om warme shawls, sloffen, wanten en mutsen te doneren aan een Rotterdamse basisschool in samenwerking met Geloof & Samenleving.
 • Schenking aan Vredestafels ‘Koken met Overtuiging’ . Dit evenement wordt georganiseerd op 24 juni 2023 in de Laurenskerk om laagdrempelige ontmoetingen mogelijk te maken met als doel meer begrip en verdraagzaamheid jegens elkaar.
 • Tussen Koffie & Lunch was oorspronkelijk bedoeld voor ouderen die moeilijk deel kunnen nemen aan het actieve leven, tegenwoordig is het een evenement om anderen uit uw kerk wat meer te ontmoeten. Een gezellige remonstrantse ontmoeting vier vrijdagochtenden per jaar.

Bij de Diaconale Tafel – in de hal, op zondag voor en na de kerkdienst – geven we u met plezier meer informatie.

Heeft u zelf een project dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan kunt u contact opnemen op met de diaconale commissie via diaconie@remonstrantenrotterdam.nl

Bijdragen en giften
Ook als u niet in de kerk bent, kunt u uw bijdrage geven via NL55 INGB 0000 22 51 37 t.n.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente o.v.v. het doel.

Met donaties in de vorm van een overeenkomst periodieke gift, ondersteunt u onze Diaconie op een structurele wijze. Voor u is het fiscaal aantrekkelijk; bij een periodieke gift is er geen drempelbedrag van 1 % van het bruto jaarinkomen. Informatie kunt u krijgen bij de diaconale tafel.

Dank
De Diaconale Commissie waardeert uw donaties van de afgelopen jaren en hoopt dat zij ook dit jaar, met uw hulp, de genoemde goede doelen kan ondersteunen.

Diaconale Actie 2023/2024

Ieder jaar vindt de Diaconale Actie plaats. Twee goede doelen krijgen extra financiële ondersteuning via een inzamelingsactie. In 2023/2024 waren dit : Stichting DAREen Stichting MindUs . Op zondag 26 mei 2024 was de uitreiking van de Diaconale Actie. We hebben Stichting DARE en Stichting MindUs blij kunnen maken met een cheque van € 4000. De opbrengst van de Diaconale Actie werd aangevuld om dit mooie bedrag aan beide stichtingen te schenken.

Voor Stichting DARE nam Cobi Klappe, als contactpersoon in Nederland namens pater Adhi de cheque in ontvangst. Sander Slootmaker van Stichting MindUs was helaas verhinderd. Rob Arnold zal hem later tijdens een ontmoeting de cheque overhandigen. Twee bijzondere doelen waarvoor we ook het komend jaar zullen blijven collecteren. Namens beide stichtingen nogmaals hartelijk dank.