Agenda

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard

Rotterdam

‘Hier sta ik’ In de dienst van 27 oktober staat de tekst centraal: ‘Hier sta ik’. U kent hem van de poster hiernaast. Toen de kerk werd gebouwd, vonden remonstranten dat zij in de beste traditie van Luther stonden. Eigenlijk hadden zij de Reformatie beter begrepen dan wie dan ook. Het klinkt onbescheiden, maar ze.. Lees verder

Breda – Kerkdienst met dr. I. Leng Tan

Breda

Dr. I L. Tan gaat voor in deze dienst. Zij is remonstrants predikant en diende als interim-predikant de Remonstrantse Gemeente in Leiden van 2013-2014. Zij vervult gastpreekbeurten en werkt mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep ´De Grote Kerk door de week´ in Haarlem. Het thema van deze dienst: ´rechtvaardig zijn´… Lees verder

Oriëntatiecursus – 3

Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen… Lees verder

Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – 2

Rotterdam

Hetzelfde anders: de evangeliën vergeleken De evangelisten waren vier verschillende mensen, die leefden in vier verschillende landstreken en ze hadden elk een eigen versie van het evangelie die ze schreven voor hun eigen toehoorders en lezers. Alle vier verkondigde zij op eigen wijze het evangelie Onderwerp van deze bijeenkomst  is: De evangeliën vergeleken: aankondiging en.. Lees verder

Kerkdienst op Rozenzondag met dr. Tjaard Barnard

Rotterdam

Rozenzondag Eenmaal per jaar staan we stil bij wie er het afgelopen jaar onze gemeente ontvallen zijn. We noemen hun namen en staan daarbij even stil bij hun leven. Daarna krijgt iedereen die dat wil de gelegenheid een lichtje aan te steken voor een dierbare overledene.   Waarom dan Rozenzondag? Familieleden van overledenen uit onze.. Lees verder

Filmcafé met dr. Koen Holtzapffel en dr. Amber de Rooij – The Children Act

Rotterdam

Een familierechter moet beslissen of een jonge Jehova’s getuige een bloedtransfusie moet krijgen, ook als hij dat zelf weigert. De film toont hoe pijnlijk het kan zijn als een kind aan de volwassenen om hem heen vraagt hoe hij moet leven. Met een glansrol voor Emma Thompson als rechter. Naar de gelijknamige korte roman van.. Lees verder

Kerkdienst Anders met dr. Koen Holtzapffel

Rotterdam

Kerkdienst anders: De tweede berg De Amerikaanse columnist en filosoof David Brooks schreef een boek met de titel ‘The second mountain’. Het gaat over twee bergen, die vrijwel iedereen in zijn leven beklimt of zou moeten beklimmen. De eerste berg draait om jezelf en om succes. Om doelen afvinken, scoren, winnen, reputatie, ego. Het is.. Lees verder

Breda – Grote Kring

Breda

Vandaag de derde bijeenkomst van de ‘De Grote Kring’. Daarin staat het nieuwe jaarthema ‘Bijbelse helden en ons levensverhaal’ centraal, waarin ons eigen levensverhaal wordt besproken in het licht van Bijbelse helden die vaak een soort tragische helden zijn met ook in hun leven hoogte- en dieptepunten. Tijdens deze serie Grotekring-gesprekken denken we samen na.. Lees verder

Oriëntatiecursus – 4

Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen… Lees verder

Donderdagmorgendialoog – 2

Rotterdam

 Donderdagmorgendialoog – filosofisch   Van ‘waarden en normen’ tot ‘Messias belijdende Joden’:  Zes keer een ander onderwerp. U zult merken dat de zes onderwerpen heel verschillend zijn en op zichzelf staan. De inleidingen (met enkele daarin opgenomen gespreksvragen) worden u ongeveer een week van te voren toegestuurd, daarom graag tijdig aanmelden. Dat kan bij het.. Lees verder

Oecumenische Leerkring – 3

Rotterdam

Al meer dan twintig jaar bestaat er een Oecumenische Leerkring in Rotterdam.Mensen uit een verscheidenheid van christelijke kerken komen samen om zich aan elkaar te scherpen. De kring wordt geleid door ds. Katinka Broos (PKN) en dr. Tjaard Barnard (remonstranten). Er is een harde kern, maar elk jaar zijn er ook nieuwe mensen naar wier.. Lees verder