Agenda

Breda Gesprekskring (Grote Kring) Maria Magdalena en haar opstandingsverhaal dr. Koen Holtzapffel

Lutherse Kerk

Op 15 april vervolgen we onze reis door ‘geheime’ geschriften uit het vroege christendom. Eén tekst gaat over Maria Magdalena. Ze speelt een belangrijke rol in de tijd na Pasen, en het naar haar genoemde Evangelie naar Maria bevat gesprekken van Jezus met zijn leerlingen over de ziel van de mens, maar ook een gesprek.. Lees verder

Kerkdienst met ds. Leonie van Staveren en dr. Koen Holtzapffel

Arminiuskerk

Beproeft alle dingen Onder het motto ‘beproeft alle dingen’ vindt deze zondag een dienst plaats volgens de structuur van de Thomasviering. Niet héél bijzonder, maar net even anders dan ‘normaal’. Thomasvieringen zijn ontstaan in het noorden van Europa (Helsinki) en in de jaren negentig overgewaaid naar ons land. Kenmerken zijn ruimte en betrokkenheid. Komt u.. Lees verder

Enquête en verder …

Bovenzaal Arminiuskerk

Aan de slag! Velen van u hebben uitgebreid geantwoord op de enquête over plaats en toekomst van onze gemeente. Uw antwoorden zijn gerubriceerd en nu is het tijd voor een volgende stap. Dat kan alleen samen met u, ook als u de enquête niet hebt ingevuld. Op 21 april organiseren we een workshop, die we.. Lees verder

Zinlunch

Arminiuskerk

Voor de doelgroep van 25 tot ongeveer 40 jaar wordt een Zinlunch georganiseerd Samen met de landelijke Jongerengemeente Arminius vindt deze zondag de tweede Zinlunch plaats in onze kerk. De behoefte aan zin/betekenisgeving is universeel. Hoe geef je dat in je eigen leven vorm en kan een levensbeschouwelijke traditie als de christelijke daarbij van betekenis.. Lees verder

Kerkdienst met ds. Arend van Baarsen

Arminiuskerk

ds. Arend van Baarsen is remonstrants predikant en geestelijk verzorger in het LUMC… Lees verder

Breda Kerkdienst met dr. Petra Galema

Lutherse Kerk

Dr. Petra  Galama studeerde in Nederland en in Groot-Brittannië religiestudies, theologie, psychotherapie en pastorale counseling. Daarbij heeft zij zich toegelegd op spiritualiteit, mystiek en mystagogie.  Petra is practicum docent bij de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU. Hier begeleidt zij predikanten in de het ontwikkelen van hun mystagogische competentie, vaardigheden en attitudes, om een ander.. Lees verder

De Magie van de Camino Debatpodium Arminius

Arminiuskerk

Dagenlang achter elkaar kilometers ver lopen met een zware rugzak op je rug, je zou me daar gek zijn! Of toch niet? Steeds meer mensen, uit Nederland en wereldwijd, trekken hun wandelschoenen aan en reizen af naar Spanje om daar één van de camino’s naar Santiago de Compostela te wandelen. Ooit ontstaan vanuit religieuze overwegingen.. Lees verder

Kleding inzamelen voor Stichting Maris

Arminiuskerk

Voor dit goede doel staan Joke Schoehuizen en Nanda Muileboom  voor u klaar om de  kleding, speelgoed en andere goederen zoals rollators  in te zamelen. op 4 mei a.s. van 10.00 – 12.00 uur op het kerkplein aan de Westersingelkant van onze kerk . De Stichting Maris  is opgericht door de Hongaars- Nederlandse familie Toth.  Deze stichting zet zich al.. Lees verder

Kerkdienst met dr. Koen Holtzapffel

Arminiuskerk

Bevrijdingsdag Vrijheid gedenk je en geef je door. We denken na over de verbinding van vrijheid, vrede en verdraagzaamheid, we zingen het Wilhelmus Aansluitend aan de dienst: Vrijheids- en Vredeslunch.. Lees verder

Vrijheids- & Vredeslunch

Arminiuskerk

Bevrijdingsdag valt dit jaar op een zondag daarom organiseren wij op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en in samenwerking met het Rotterdams Platform voor Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties een Vrijheids- en Vredeslunch in onze kerk, na afloop van de dienst. De deelnemers aan de lunch zullen een heel diverse achtergrond hebben.. Lees verder

Kerkdienst met ds. Els de Bijll Nachenius

Arminiuskerk

Els de Bijll Nachenius was na haar stage (1991)  bij dr. H.J. Siebrand in Groningen,  Remonstrants predikant in Dordrecht, Sommelsdijk en Vlaardingen. Sinds januari 2020 werkt zij als als geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting ‘De Schie’. .. Lees verder

Breda Gesprekskring Evangelie van Judas met dr. Koen Holzapffel

Lutherse Kerk

Wij vervolgen onze reis door ‘geheime’ geschriften van het vroege christendom. We buigen ons deze keer over het Evangelie van Judas, opnieuw een voorbeeld van veelkleurigheid van het vroege christendom. Het wordt wel een evangelie tegen de kerk genoemd en stipuleert dat Judas geen verrader was maar Jezus’ trouwste volgeling. Daarom mocht hij zijn meester.. Lees verder