Agenda

Oriëntatiecursus 1: De Bijbel wat is dat voor een boek? met dr. Tjaard Barnard

Arminiuskerk

Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de bijbel, via de remonstrantse geschiedenis, de specifieke invulling van de beginselverklaring en belijdenis, tot de maatschappelijke betrokkenheid. In dit alles is eigen invulling en het eigen.. Lees verder

De grenzen van democratische tolerantie #Tolerantielezing

Naarden-Bussum

Op 29 september van 20.00 – 22.00 organiseren de Remonstranten voor de derde keer hun Tolerantielezing, dit keer in de Remonstrantse kerk van Naarden-Bussum, Koningslaan 2b in Bussum. De lezing wordt gehouden door Bastiaan Rijpkema, onder meer bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid op de Uytenbogaert-Leerstoel aan de Universiteit Leiden. Toegang is gratis. Opgave via onze webshop. Dit jaar.. Lees verder

Kerkdienst met Maaike Rosen Jacobson

Arminiuskerk

Thema: Hoop We leven in onzekere tijden; maar altijd blijft de HOOP ons op de been houden. Naar aanleiding van 1 kor. 13 vers 13 ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde schreef Charles Peguy het gedicht: ‘Het kleine meisje hoop’. Dit gedicht zal centraal staan in deze.. Lees verder

Breda Dode Zee rollen en gnostiek dr. Koen Holtzapffel

Lutherse Kerk

Breda Grote Kring Een serie over twee belangrijke vondsten van teksten en hun betekenis. Het betreft de zogenoemde Dode Zee rollen en de in dezelfde tijd gevonden geschriften in Nag Hammadi (gnostische teksten waaronder het bekende Thomasevangelie). Om deze teksten goed te kunnen verstaan en te plaatsen zullen we ook een blik werpen op de.. Lees verder

Kerkdienst dr. Tjaard Barnard

Arminiuskerk

Deze dienst is er een crea-tafel voor de kinderen… Lees verder

Filmcafé 2023-2024: Vergeving en innerlijke bevrijding

Arminiuskerk

Vergeving en innerlijke bevrijding Vergeving is voor veel mensen een lastig onderwerp. Hoe kun je iemand die je iets “onvergeeflijks” heeftaangedaan,vergeven? ‘Vergevingsexpert’ Willem Glaudemans zegt hierover: Vergeving gaat niet over de ander, maar over jou. Met vergeving hoef je niet te wachten tot de ander verandert of spijt betuigt. Het is een innerlijk proces, een.. Lees verder

Oriëntatiecursus 2 : God en Jezus met dr. Koen Holtzapffel

Arminiuskerk

Voor nieuwkomers en oudgedienden organiseren de predikanten jaarlijks een cursus waarin verteld wordt waar het remonstrantisme voor staat. Allerlei elementen passeren de revue: van een vrijzinnige kijk op de bijbel, via de remonstrantse geschiedenis, de specifieke invulling van de beginselverklaring en belijdenis, tot de maatschappelijke betrokkenheid. In dit alles is eigen invulling en het eigen.. Lees verder

Tussen Koffie en Lunch Phoenix Strijkkwartet

Arminiuskerk

Tijdens deze Tussen Koffie en Lunch treedt het Phoenix Strijkkwartet voor u op. Onder het genot van een kopje koffie met taart kunt u genieten van de muziek. Het Phoenix Kwartet met Jan Willem van der Kamp als violist treedt al jaren op, niet alleen in Nederland maar ook – tijdens zomervakanties – in Frankrijk. Jan Willem.. Lees verder

Kerkdienst Twee op de Kansel dr. Koen Holtzapffel en mr. Ivo Opstelten

Arminiuskerk

Ivo Opstelten was van zijn 28e tot zijn pensionering burgemeester van onder meer Utrecht en Rotterdam. Van 2022 tot 2015 was hij Minister van Veiligheid en Justitie. Gedurende zijn loopbaan heeft hij een paar keer gesproken in remonstrants kerkelijk verband, bijvoorbeeld in Amsterdam en Naarden-Bussum. Maar in zijn eigen gemeente meedoen aan Twee op de.. Lees verder

Studiedag: Remonstranten in de ban van Erasmus

Arminiuskerk

Op zaterdag 28 oktober a.s. (Erasmus’ geboortedag) vindt tussen 10.00 uur en 16.00 uur in onze Rotterdamse Arminiuskerk een studiedag plaats over de relatie tussen Erasmus en de Remonstranten, met als titel Remonstranten in de ban van Erasmus. Deze landelijke studiedag wordt georganiseerd door de Taakgroep remonstrants erfgoed i.s.m. de Remonstrantse gemeente Rotterdam. Het programma.. Lees verder

Cursus Bijbelverhalen

Kerkenraadskamer

Voor kinderen in de groepen 5 t/m 8 Verhalen uit Genesis Aanvang 10.30 uur in de kerkenraadskamer. Opgave voor deze bijeenkomst uiterlijk woensdag 25 oktober bij het kerkkantoor administratie@remonstrantenrotterdam.nl Deze bijeenkomst voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is onderdeel van een crursus Bijbelse Geschiedenis, de spannende verhalen maar ook wat achtergrondinformatie en het.. Lees verder

Kerk & Museum

Arminiuskerk

Openstelling van het kerkgebouw voor bezoekers, met rondleidingen, een tearoom met zelfgebakken appeltaarten in de kerkenraadskamer 15.00 uur Orgelconcert met Jos v.d. Kooy 15:30 uur Vesper (korte kerkdienst 20 min) met dr. Tjaard Barnard.. Lees verder