Agenda

Kerkdienst – Ds Tina Geels

Rotterdam

Gastpredikant gaat voor………. Het thema voor de kerkdienst op deze zondag  is: In welk verhaal woon jij? Gelezen wordt: Lucas 24: 13 – 35   In deze dienst gaat voor ds. Tina Geels. Zij is remonstrants predikant bij de gemeente Vrijzinnig Delft… Lees verder

Kerkdienst – Ds Marthe de Vries

Rotterdam

Op deze dienst gaat voor Ds Marthe de Vries. Marthe is als predikant verbonden aan de Vrijzinnig Protestanten in Wassenaar. Ze is oud-predikant van de Remonstrantse gemeente in Rotterdam… Lees verder

(Dienst in Doopsgezinde Kerk) – Dr Tjaard Barnard

Rotterdam

In deze gecombineerde zomerdienst gaat voor Dr Tjaard Barnard. Let op – Deze dienst vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk, Noordmolenwerf 3, Rotterdam… Lees verder