Agenda

Vierde Adventsdienst met dr. Eric Cossee

Rotterdam

Thema voor deze zondag is  de tekst ‘Aanvaard elkaar, zoals Christus u aanvaard heeft’ (Rom. 15:7) Gelezen worden: Psalm 24: 1-7, Romeinen 15: 4-13 en Matteüs 11: 2-10 In de overdenking gaat het om de spanningsverhouding tussen onze verwachtingen en de werkelijkheid. Gepleit wordt voor een open levenshouding, die niet gekenmerkt wordt voor allerlei vooringenomenheden.. Lees verder

Kerstnachtdienst met dr. Tjaard Barnard

Rotterdam

Kerst is een bijzondere periode in het jaar. Versierde straten, gezellige huizen, twinkelende sterren. Nog meer dan anders staan we open voor elkaar, voor liefde en licht. Kerst is dan ook bij uitstek een feest om samen te vieren. Met bekende kerstliederen en het aloude verhaal. Kerstnacht zingen we  vanaf 21.00 uur buiten op het.. Lees verder

Kerstmorgendienst met dr. Koen Holtzapffel

Rotterdam

De Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst horen bij elkaar en worden dan ook met elkaar verbonden door een gezamenlijk thema voor beide diensten. Vanaf 10.00 uur, voorafgaand aan de dienst, worden er gezamenlijk kerstliederen gezongen. Om 10.30 uur vangt de kerkdienst aan, waarin voorgaat dr. Koen Holtzapffel. Aart Bergwerff bespeelt het orgel. In de dienst zijn.. Lees verder

Kerkdienst met ds. Els de Bijll Nachenius

Rotterdam

Deze zondag gaat voor ds. E.L. (Els) de Bijll Nachenius. Zij is remonstrants voorganger geweest in Vlaardingen. Nu is zij docent oude talen en cultuur aan het Willem de Zwijger College in Papendrecht. Daarnaast is zij freelance predikant. Onlangs werd zij als predikant benoemd bij het gevangenispastoraat in Rotterdam… Lees verder

Oudejaarsdienst met dr. Tjaard Barnard

Rotterdam

  De kerkdienst op oudejaarsdag zal ook dit jaar weer heel bijzonder zijn. Samen het jaar afsluiten. Hartverwarmend en betekenisvol. Na afloop van de dienst is er voor wie wil een gezamenlijke maaltijd. Deze zondag is er geen ochtenddienst. Dr. Tjaard Barnard gaat voor.    .. Lees verder