Agenda

Kerkdienst op Eeuwigheidszondag met dr. Eric Cossee

Rotterdam

In deze dienst gaat voor onze emeritus-predikant dr. Eric Cossee. Deze zondag wordt de Cantate BWV139 ‘Wohl dem, der sich auf seinen Gott’ uitgevoerd door het Remonstrants Cantatekoor en -orkest.     Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. Op onze kalender begint het jaar.. Lees verder

Breda – Eeuwigheidszondag met ds. Petra Galama

Breda

Tijdens deze kerkdienst op Eeuwigheidszondag worden de overleden van het afgelopen jaar herdacht.  Er is ruimte om de namen van de overledenen te noemen en bij hun leven stil te staan. Dr. Petra Galama gaat voor in deze dienst.. Lees verder

Oriëntatiecursus – 5

Rotterdam

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen… Lees verder

Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – 3

Rotterdam

Hetzelfde anders: de evangeliën vergeleken De evangelisten waren vier verschillende mensen, die leefden in vier verschillende landstreken en ze hadden elk een eigen versie van het evangelie die ze schreven voor hun eigen toehoorders en lezers. Alle vier verkondigde zij op eigen wijze het evangelie Onderwerp van deze bijeenkomst  is: De evangeliën vergeleken: zaligsprekingen en.. Lees verder

Kerkdienst met dr. Johan Goud

Rotterdam

Prof. dr. Johan Goud gaat voor in deze kerkdienst op 1e Advent. Hij is ook als emeritus nog steeds werkzaam in de Remonstrantse Gemeente Den Haag. Hij was hoogleraar theologische esthetica in Utrecht en predikant in Eindhoven en Den Haag.   BUITEN HET TASJE DENKEN. Iemand deed me dit tasje cadeau. Ze vindt dat het mijn.. Lees verder

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard

Rotterdam

Voorganger in deze kerkdienst op 2e Advent is dr. Tjaard Barnard Tijdens deze dienst staat de 4e poster uit onze nieuwe reclamecampagne centraal: Rise and Shine. Eerder waren al aan de beurt Effe Niks, Gebruik je hersens en Hier sta ik. U kent de posters uit de nieuwe kerkKALENDER.  .. Lees verder

Breda – Schalmdienst in de Waalse Kerk

Breda

Op deze zondag is er een gezamenlijke dienst van remonstranten, doopsgezinden en walen, een zogenaamde Schalmdienst. Let op: Aanvang kerkdienst 11.00 uur!!.. Lees verder

Kerk & Museum

Rotterdamm

Deze zondag is de kerk weer geopend voor iedereen die nieuwsgierig is naar de mooie kerk. Als altijd is er een boekenmarkt, een geweldige tearoom in de kerkenraadskamer waar u een kopje koffie met zelfgebakken appeltaart kunt gebruiken en ondertussen de portrettengalerij bewonderen en de kerkzaal zelf, die ruimte geeft voor verstilling en het aansteken.. Lees verder

Donderdagmorgendialoog – 3

Rotterdam

Donderdagmorgendialoog – filosofisch  Van ‘waarden en normen’ tot ‘Messias belijdende Joden’:  Zes keer een ander onderwerp. U zult merken dat de zes onderwerpen heel verschillend zijn en op zichzelf staan. De inleidingen (met enkele daarin opgenomen gespreksvragen) worden u ongeveer een week van te voren toegestuurd, daarom graag tijdig aanmelden. Dat kan bij het kerkkantoor .. Lees verder

Kerkdienst met dr. Koen Holtzapffel

Rotterdam

Voorganger in deze kerkdienst op 3e Advent is dr. Koen Holtzapffel.. Lees verder

Oecumenische Leerkring – 4

Rotterdam

Al meer dan twintig jaar bestaat er een Oecumenische Leerkring in Rotterdam.Mensen uit een verscheidenheid van christelijke kerken komen samen om zich aan elkaar te scherpen. De kring wordt geleid door ds. Katinka Broos (PKN) en dr. Tjaard Barnard (remonstranten). Er is een harde kern, maar elk jaar zijn er ook nieuwe mensen naar wier.. Lees verder

Kerkdienst met mr. André Meiresonne

Rotterdam

Voorganger in deze kerkdienst op 4e Advent is mr. André Meiresonne André Meiresonne heeft een master in Spiritual Care. Hij liep vier maanden stage bij de Remonstranten Rotterdam, begeleid door dr. Tjaard Barnard. Hij deed pastoraal werk in onze kerk en sprak veel gemeenteleden. Hij ging als gastpredikant al eerder voor in een aantal van.. Lees verder