Agenda

Bezinningsdag met Koen Holtzapffel en Sylvia I. Saakes

Arminiuskerk

thema van de bezinningsdagen: ‘Het goddelijke in ons, tussen ons en rondom ons’ In het spirituele leven speelt het door de traditie aangereikte begrip God een rol. Maar je kunt ook spreken van het goddelijke, het hogere of de geestelijke, de spirituele dimensie van het leven. Kun je God, het goddelijke, het hogere soms ook.. Lees verder

Eeuwigheidszondag met dr. Tjaard Barnard

Arminiuskerk

Eenmaal per jaar staan we stil bij wie er het afgelopen jaar onze gemeente ontvallen zijn. We noemen hun namen en staan daarbij even stil bij hun leven. Familieleden van de overledenen uit onze Gemeente van het afgelopen jaar worden uitgenodigd en krijgen drie rozen mee. Geloof, hoop en liefde. De meeste van deze is.. Lees verder

Breda – Eeuwigheidszondag met ds. Anniek Lenselink

Breda

Tijdens deze kerkdienst op Eeuwigheidszondag worden de overleden van het afgelopen jaar herdacht.  Er is ruimte om de namen van de overledenen te noemen en bij hun leven stil te staan. Ds. Anniek Lenselink gaat voor in deze dienst… Lees verder

Kerk & Museum

Arminiuskerk

Deze zondag is de kerk weer geopend voor iedereen die nieuwsgierig is naar de mooie kerk. Deze middag zal er om 15.00 uur een orgelconcert zijn. Jos van der Kooy bespeelt het orgel   Om 16.00 gaat dr. Tjaard Barnard voor in een korte vesper. U bent van harte welkom! Ook hier blijven de corona-maatregelen.. Lees verder

Kerkdienst 1e Advent met dr. Koen Holtzapffel

Arminiuskerk

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest, de geboorte.. Lees verder

Oriëntatiecursus 2020 – afgelast

Arminiuskerk

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een Oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen… Lees verder

Kerkdienst 2e Advent met dr. Petra Galama

Arminiuskerk

Elke zondag in de Adventstijd worden er meer kaarsen aangestoken.Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerstmis, het feest van het Licht. Vandaag, 2e Advent, branden er twee kaarsen. Petra Galama gaat voor in deze dienst. Zij is remonstrants, predikant, geestelijk verzorger, geestelijk begeleider en practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU). Zij.. Lees verder

Breda – 3e Advent – Schalmdienst

Breda

In deze  Schalmdienst op de  3e Advent in de Lutherse kerk gaan voor Maaike Rosen Jacobson en Roel de Knijff, protestantse dominee in Breda. De Schalmdienst is een gezamenlijke kerkdienst van remonstranten, walen, lutheranen en doopsgezinden… Lees verder

Kerkdienst 3e Advent met dr. Tjaard Barnard

Arminiuskerk

Advent is in het christendom de benaming van de aanloopperiode naar kerst. Met de eerste zondag van advent begint het kerkelijk jaar. Advent begint traditioneel met de zondag die het dichtst bij het feest van de heilige Andreas (30 november) ligt. Daarom begint het niet altijd op dezelfde datum. Lees verder… Deze zondag van de.. Lees verder

Kerk & Museum

Arminiuskerk

Deze zondag is de kerk weer geopend voor iedereen die nieuwsgierig is naar de mooie kerk. Deze middag zal er om 15.00 uur een orgelconcert zijn. Jos van der Kooy bespeelt het orgel   Om 16.00 gaat dr. Tjaard Barnard voor in een korte vesper. U bent van harte welkom! Ook hier blijven de corona-maatregelen.. Lees verder

Muzieklezing met Jos van der Kooy

Arminiuskerk

We mogen nog niet samen zingen, maar we kunnen wel luisteren naar muziek met een toelichting door Jos van der Kooy Thema is deze keer Happy birthday to Ludwig Vandaag is het op de kop af 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven in Bonn ter wereld kwam. Die verjaardag vieren we in de Arminiuskerk… Lees verder

Kerkdienst 4e Advent met dr. Koen Holtzapffel

Arminiuskerk

Ook in onze kerk worden in de weken voor Kerst op zondagmorgen de Adventskaarsen aangestoken. Dat zijn er meestal vier. In de engelstalige traditie heeft elke Adventskaars ook een naam met een betekenis. kaars 1e Advent: Profetenkaars – kaars van de hoop kaars 2e Advent: Bethlehemkaars – kaars van voorbereiding kaars 3e Advent: Herderskaars –.. Lees verder