Oriëntatie op Dwars geloven

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

 

 

1e avond ~ 17 september De Bijbel, wat is dat voor een boek?
Verkenning van begrippen en Bijbelverhalen. Vele manieren om de Bijbel uit te leggen. Bijbel en kunst. Tjaard Barnard

2e avond ~ 9 oktober God en Jezus
Kernthema’s van geloof. Geloven in een God die niet bestaat?
Jezus, een mens vol van geest? Koen Holtzapffel

3e avond ~ 29 oktober Van Arminianen tot Remonstranten
Een vleug geschiedenis van de Remonstranten. Boek Arminianen in de Maasstad. Tjaard Barnard

4e avond ~ 13 november Ik en mijn belijdenis
Persoonlijk geloof als individuele en gezamenlijke oefening.
Remonstrantse Beginselverklaring (tekst op pagina 4) en Belijdenis – als baken – 2006 (tekst op pagina 9). Koen Holtzapffel

5e avond ~ 28 november Slotavond dwars geloven
Spiritualiteit, organisatie Remonstrantse Broederschap. Vriend of lid? Tjaard Barnard en Koen Holtzapffel

N.B.
Als algemene inleiding op de cursus krijgt u op de eerste bijeenkomst het cursusboek Dwars Geloven uitgereikt.

U bent van harte welkom! Natuurlijk bent u ook welkom als u niet alle avonden kunt bijwonen of speciaal in een avond bent geïnteresseerd.
Dwars Geloven | 5 avonden van 20.00 – 22.00 uur | toegang vrij | kerkenraadskamer | Arminiuskerk ~ Museumpark 3

Maak kennis met de remonstrantse activiteiten
Voor wie dat wil, bestaat de mogelijkheid samen nader kennis te maken met (activiteiten van) de gemeente. Bijvoorbeeld bezoek van een zondagse kerkdienst, naar de film in het filmcafé, genieten van samen eten met Pinksteren of tijdens de oudejaarsdienst, samen spiritualiteit beleven in de kerk of in een klooster.

Interesse in Dwars Geloven?
Wanneer u wilt deelnemen, graag uw aanmelding vóór 15 september bij het kerkkantoor: per e-mail of 010 4360543.

Predikanten
Bij uw oriëntatie kunt u rekenen op de steun en begeleiding van een predikant.
Dr. Tjaard R. Barnard
Dr. Koen J. Holtzapffel