Oriëntatiecursus remonstrantisme

De Remonstranten Rotterdam organiseren ook dit jaar een oriëntatiecursus. U komt hier meer te weten over een vrij en verdraagzaam christendom en in het bijzonder over de remonstrantse variant. Op de 5 cursusavonden gaan we uit van het geheel van het christelijk geloof om daarbinnen tot een duidelijke plaatsbepaling van de remonstranten te kunnen komen.

Oriëntatiecursus | 5 avonden van 20.00 – 22.00 uur | toegang vrij | kerkenraadskamer | Arminiuskerk ~ Museumpark 3

1e avond maandag 23 september 2024~ De Bijbel, wat is dat voor een boek?
Verkenning van begrippen en Bijbelverhalen. Vele manieren om de Bijbel uit te leggen. Bijbel en kunst. dr.Tjaard Barnard

2e avond dinsdag 8 oktober 2024 God en Jezus
Kernthema’s van geloof. Geloven in een God die niet bestaat?
Jezus, een mens vol van geest? dr.Koen Holtzapffel

3e avond maandag 21 oktober 2024 Van Arminianen toen tot Remonstranten nu
Een vleug geschiedenis van de Remonstranten. Boek Arminianen in de Maasstad. Tjaard Barnard

4e avond dinsdag 5 november 2024 Ik en mijn belijdenis
Persoonlijk geloof als individuele en gezamenlijke oefening.
Remonstrantse Beginselverklaring en Belijdenis als baken. dr.Koen Holtzapffel

5e avond dinsdag 26 november 2024 Slotavond
Spiritualiteit, organisatie Remonstrantse Broederschap. Vriend of lid? dr. Tjaard Barnard en dr. Koen Holtzapffel

Interesse in de Oriëntatiecursus?
U bent van harte welkom, ook als u maar een van de cursusavonden wilt bijwonen.

Maak kennis met de remonstrantse activiteiten
Voor wie dat wil, bestaat de mogelijkheid samen nader kennis te maken met (activiteiten van) de gemeente. Bijvoorbeeld bezoek van een zondagse kerkdienst, een studiedag, samen spiritualiteit beleven in de kerk of in een klooster.

Predikanten
Bij uw oriëntatie kunt u rekenen op de steun en begeleiding van een predikant.
dr. Tjaard Barnard barnard@remonstrantenrotterdam.nl
dr. Koen Holzapffel holzapffel@remonstrantenrotterdam.nl