Wie wij zijn

De Remonstranten in Rotterdam kerken in de Remonstrantse Arminius Kerk aan het Museumpark 3, tegenover Museum Boijmans van Beuningen.

Het is een gezelschap van ca 500 mensen met zeer uiteenlopende gedachten over geloven. De manier van geloven is vooral persoonlijk. Ook onderzoekend, in relatie met literatuur, kunst en andere godsdiensten, filosofisch, spiritueel, belevend, praktisch. En vooral gesprekken met anderen binnen en buiten de kerkelijke gemeente zijn waardevolle bronnen. Deze aspecten integreren remonstranten op een eigen wijze in hun lifestyle en ervaren dit als meerwaarde in hun dagelijks leven.

De Remonstranten zijn een geloofsgemeenschap, waar iedereen welkom is die zich niet aan bestaande geloofsbelijdenissen wil binden en in alle vrijheid de eigen geloofsopvatting zélf onder woorden wil brengen. De verbondenheid die Remonstranten met elkaar hebben is verwoord in de Beginselverklaring: De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap, die – geworteld in het Evangelie van Jezus Christus en getrouw aan vrijheid en verdraagzaamheid – God wil eren en dienen. 

Daarnaast heeft het Convent van remonstrantse predikanten in 2006 een belijdenis opgesteld, die geen andere bedoeling heeft dan “in voorzichtigheid en liefde de weg te wijzen en voor te lichten” (aldus het voorwoord van de belijdenis van 1621, aangehaald in 1940).

Openheid staat in onze geloofsgemeenschap centraal. Zo zijn alle kerkelijke plechtigheden (doop, huwelijk en avondmaal) toegankelijk voor iedereen, ongeacht of iemand lid of vriend is van ons kerkgenootschap.

In de Remonstrantse Gemeente Rotterdam werken twee voltijds predikanten. Zij zijn pastor voor een deel van de stad en de regio.

In de agenda vindt u meer informatie over de activiteiten die we als geloofsgemeenschap organiseren.