Kerkenraad

Samenstelling Kerkenraad 2019 – 2020

J.K. Zevenbergen (Jethro): voorzitter, Moderamen, Financiële Commissie • A.V. ter Stege (Athal):  secretaris, Moderamen en vertegenwoordiger kosters • J. Kranendonk (Johan): penningmeester, Moderamen, vz Financiële Commissie • A. van Beek (Lex): liaison kerkenraad Breda-Rotterdam • mw. C. Boer-Kranendonk (Cornelia)  • mw. J. van Dorp (Jennie): kerkenraadslid voor Breda • R.A. Fibbe (Bert) lid Financiele commissie •  H.M. van der Loo (Hugo): Publiciteitscommissie • W.J.M Peperkamp (Willem): Diaconale Commissie • mw. M.C. Ruyssenaers-den Baars (Maja): secretaris Commissie Wijksecretarissen • dr. T.R. Barnard (Tjaard) en  dr. K.J. Holtzapffel (Koen): predikanten, Moderamen, verschillende commissies.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen, iedere derde donderdag van de maand, bespreken zij met elkaar de lopende zaken en de beleidszaken en de hieruit volgende acties.