Kerkenraad

Samenstelling Kerkenraad 2018 – 2019

• R.A. Fibbe (Bert): voorzitter, Moderamen, Financiële Commissie • A.V. ter Stege (Athal):  secretaris, Moderamen en vertegenwoordiger kosters • F.C.M.M. Zaat (Fred): penningmeester, Moderamen, vz Financiële Commissie • A. van Beek (Lex): liaison kerkenraad Breda-Rotterdam • mw. C. Boer-Kranendonk (Cornelia) • mw. W.G. Brans-Danner (Wil): vz Liturgiecommissie, Diaconale Commissie, vz Kerstcommissie • mw. J. van Dorp (Jennie): kerkenraadslid voor Breda • mw. C.J.F. Havinga (Kitty): Publiciteitscommissie • H.M. van der Loo (Hugo): Publiciteitscommissie • mw. M.C. Ruyssenaers-den Baars (Maja): secretaris Wijksecretarissen •  mw. M.S. Vredenbregt (Martine): Jeugd- en Jongerenwerk • dr. T.R. Barnard (Tjaard) en  dr. K.J. Holtzapffel (Koen): predikanten, Moderamen, verschillende commissies.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen, iedere derde donderdag van de maand, bespreken zij met elkaar de lopende zaken en de beleidszaken en de hieruit volgende acties.