Kerkenraad

Samenstelling Kerkenraad

J.K. Zevenbergen (Jethro): voorzitter, Moderamen, Financiële Commissie • A.V. ter Stege (Athal):  secretaris, Moderamen en vertegenwoordiger kosters • J. Kranendonk (Johan): penningmeester, Moderamen, voorzitter Financiële Commissie • A. van Beek (Lex): liaison kerkenraad Breda-Rotterdam • T.C. Brouwer (Dennis) • mw. J. van Dorp (Jennie): kerkenraadslid voor Breda • H.M. van der Loo (Hugo): Publiciteitscommissie • W.J.M Peperkamp (Willem): Diaconale Commissie • Mw. J. Shamojan (Julia): voorzitter Diaconale  Commissie en  dr. T.R. Barnard (Tjaard) en  dr. K.J. Holtzapffel (Koen): predikanten, Moderamen, verschillende commissies.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen, iedere derde donderdag van de maand, bespreken zij met elkaar de lopende zaken, de beleidszaken en de hieruit volgende acties.

Bestuur is per mail bereikbaar op onderstaande adressen:

Jethro Zevenbergen, voorzitter@remonstrantenrotterdam.nl

Athal ter Stege, secretaris@remonstrantenrotterdam.nl

Johan Kranendonk, penningmeester@remonstrantenrotterdam.nl