Contact

De hoofdingang Museumpark 3

Remonstranten Rotterdam

Arminiuskerk – Museumpark 3 – 3015 CB  Rotterdam

Het kerkkantoor is telefonisch bereikbaar op (0)10 4360543

administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Bankrekening NL23 INGB 0000 1707 14 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam

ANBI RSIN nummer 2537783

KvK 75762676