Wiki

Van Luther tot heden – de jaartallen op een rijtje

Jaar Gebeurtenis 1517 Luther ‘spijkert’ zijn 95 stellingen op de Slotkerk in Wittenberg, waarmee de reformatie begint 1556    Philips II op de Spaanse troon 1568   Begin Tachtigjarige Oorlog 1567 Alva komt naar de Spaanse Nederlanden, waarna een keiharde aanpak van protestanten begint  1584 Willem van Oranje vermoord 1586 Landsadvocaat Van Oldenbarnevelt en Opperbevelhebber en Stadhouder Maurits van Nassau trekken succesvol ten strijde tegen de Spanjaarden 1604 conflict over de predestinatie tussen Gomarus en Arminius 1609 Twaalfjarig Bestand, de verhouding tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt is ernstig verslechterd 1610 Uyttenbogaert dient ‘Remonstrantie’ in 1617 Het conflict tussen de rekkelijken. (Lees verder)

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op deze pagina vind je documenten, achtergrondinformatie en hulpmiddelen met betrekking tot toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de Remonstrantse Broederschap: De AVG Presentatie zoals deze op 8 mei 2018 op het Landelijk Bureau van de Remonstrantse Broederschap voor de Remonstrantse Gemeenten en Instellingen is verzorgd; Een Handleiding van het Ministerie van Justitie & Veiligheid over de AVG en de Uitvoeringswet (UAVG); Een Tien-stappenplan over invoering van de AVG. informatief om op het scherm te bekijken; niet geschikt om zelf af te drukken.   Formeel / Regelgeving De EU-Verordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’   Hulpmiddelen volgen   Relevante verwijzingen de Autoriteit Persoonsgegevens; de webpagina over de AVG van PKN.. (Lees verder)

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)