Wiki

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Jaaragenda 2017-2018

Kerkdiensten en activiteiten van september 2017 tot september 2018 in pdf Jaarthema Pleidooi voor Vrijheid. Wilt u nog even terugkijken welke activiteiten bij de Remonstranten Rotterdam in 2016-2017 op het programma stonden in Rotterdam en Breda? Hier vindt u een overzicht in pdf. (Lees verder)

Wie wij zijn

De Remonstranten in Rotterdam: een gezelschap van ca 650 mensen met zeer uiteenlopende gedachten over geloven. De manier van geloven is vooral persoonlijk. Ook onderzoekend, in relatie met literatuur, kunst en andere godsdiensten, filosofisch, spiritueel, belevend, praktisch. En vooral ook in gesprek met anderen. Binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Deze aspecten integreren remonstranten op een eigen wijze in hun lifestyle en ervaren dit als meerwaarde in hun dagelijks leven. De Remonstranten zijn een geloofsgemeenschap, waar iedereen welkom is die zich niet aan bestaande geloofsbelijdenissen wil binden en in alle vrijheid de eigen geloofsopvatting zélf onder woorden wil brengen. De. (Lees verder)