Wiki

Corona en kerk

        Laatste nieuws! 14 januari 2021 CIO doet, aansluitend bij de nu geldende maatregelen, de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen. Kerkdiensten Zend kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren. Als u ervoor kiest om ook fysieke diensten te houden dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”).Basisregels blijven in dat geval van toepassing. Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5m afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen). Regel in dit geval ook het binnenkomen, plaatsnemen. (Lees verder)

Corona en kerk

Vriendschap in tijden van Facebook

Wat houdt ‘vriendschap’ – zo je wilt ‘broederschap’ – vandaag de dag eigenlijk in voor de remonstranten? Want hoewel vriendschap wijst op verbondenheid is vriendschap een term die in onze tijd aan inflatie onderhevig is. Denk maar aan de honderden ‘vrienden’ die we kunnen hebben op social media. Niet voor niets pleit Joost Röselaers elders op deze website ervoor om het woord vriendschap een nieuwe lading te geven. Namelijk de lading van oprechte verbondenheid en aandacht.

Vriendschap

Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet. We noemen ons hedendaags liever Remonstranten.  Lees verder

Op vriendschap en de rol van social media daarbij wordt door verschillende mensen gereflecteerd. Zo beweert filosofe Stine Jensen dat (echte) vriendschap. (Lees verder)