Wiki

Taakgroep Personeel, Gemeenten en Innovatie (PGI)

De leden de taakgroep Personeel, Gemeenten en Innovatie onderhouden contacten met alle remonstrantse gemeenten en ondersteunen en adviseren de gemeenten waar nodig. De taakgroep bestaat momenteel uit zeven adviseurs, aangevuld met de Algemeen secretaris, Annemarie Gerretsen en de Medewerker P&O, Mariëlle van Royen en de twee projectleiders Toekomst, Silvio Roduner en Jan Berkvens. Er is een indicatieve regioverdeling gemaakt van de Remonstrantse gemeenten met per regio een eerste aanspreekpunt. Regio/functieGemeentenAdviseur/contactpersoonE-mailadresNoord-HollandAmsterdam, Hoorn, Alkmaar, Haarlem, Naarden BussumMarieke Fonkfonk@remonstranten.orgZuidwest NederlandDordrecht, Rotterdam-Breda, Midden- Zeeland, Sommelsdijk, VlaardingenVacature Groene HartAlphen, Leiden, Waddinxveen, Boskoop, Nieuwkoop, Gouda, Den Haag, Oude Wetering, ZoetermeerRien WesselingMidden-NederlandUtrecht-Schoonhoven-West Betuwe, Amersfoort, HilversumVacature  (tijdelijk: Ello Weits)vzpgi@remonstranten.orgOost. (Lees verder)

Maatschappelijke verdraagzaamheid

De remonstrantse uitingen van verdraagzaamheid golden in de historische context oorspronkelijk als deugd voor christenen onderling. Maar in onze tijd heeft verdraagzaamheid een meer maatschappelijke, bredere betekenis. Nu gaat het om verantwoordelijkheid: remonstranten vinden het belangrijk dat we maatschappelijke verschillen en kloven niet laten escaleren. Want wanneer wordt verdraagzaamheid onverschilligheid? Wanneer het respect voor verschillen en de interesse in de ander verdwijnen. Wanneer het leven en de opvattingen van de ander je koud laten zolang het je eigen leven niet beïnvloed. Verdraagzaamheid daarentegen kost moeite: je kunt niet ‘gewoon’ langs elkaar heen leven in een wereld waarin problemen steeds meer. (Lees verder)

Religieuze verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is iets heel anders dan onverschilligheid. Onverschilligheid is iets ‘buiten de kring van onze interesse schuiven’ zoals Annemarieke van der Woude dat zo goed verwoordt in haar essay Verdraagzaamheid doet zeer. Maar wat betekent verdraagzaamheid dan wel? Voor remonstranten staat het begrip verdraagzaamheid in verband met het begrip vrijheid. Remonstranten willen God eren en dienen volgens hun ‘beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid’ zoals de Beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap dat formuleert. Het gedachtengoed van de zeventiende-eeuwse filosoof Pierre Bayle speelt een grote rol in de remonstrantse opvattingen over verdraagzaamheid. Daarin geldt: als je zelf vrij bent, dan gun je dat. (Lees verder)