ANBI-status

Algemene gegevens t.b.v. ANBI-status

Naam ANBI: Remonstranten Rotterdam
Telefoonnummer: 010 4360543

RSIN/Fiscaal nummer: 2537783

Webadres: www.remonstrantenrotterdam.nl
E-mail: administratie@remonstrantenrotterdam.nl

Bezoekadres: Museumpark 3 ~ 3015 CB  Rotterdam
Postadres: Museumpark 3 ~ 3015 CB  Rotterdam

De Remonstrantse Gemeente te Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

Verder lezen….