Samenwerking

samenwerking

De Remonstranten werken samen met andere kerken en zijn vertegenwoordigd in verschillende interkerkelijke en interreligieuze organisaties. Hieronder volgt een overzicht.

De Raad van Kerken

Sinds de oprichting van de Raad van Kerken (1968) zijn de Remonstranten nauw betrokken bij deze Raad. Prof. dr. Peter Nissen vertegenwoordigt de Remonstranten bij de maandelijkse vergadering van de Raad van Kerken. De Remonstranten participeren ook in het overleg van de overheid met kerken, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Verwante kerken

Een aantal remonstrantse gemeenten zijn ‘samenwerkingsgemeenten’. Dat wil zeggen dat Remonstranten op deze plaatsen een gemeente vormen met verwante kerkelijke gemeenschappen zoals doopsgezinden of vrijzinnige protestanten (de progressieve stroming in de Protestantse Kerk in Nederland). Op landelijk niveau wordt in verschillende projecten ook regelmatig samengewerkt door deze kerken: De Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB), de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (onderdeel van de de Protestantse Kerk in Nederland) en de Doopsgezinden. Dit zijn kerkelijke gemeenschappen die een grote nadruk leggen op persoonlijke geloofsbeleving, verdraagzaamheid en vrijheid. Sinds enkele jaren is ook het Apostolisch Genootschap aangeschoven bij het landelijke overleg met vrijzinnige kerken.

Interkerkelijke organen

De Remonstranten zijn vertegenwoordigd in tal van interkerkelijke organen. Onder meer:
Kerk in Actie
PAX
Nederlandse Zendingsraad (NZR)
Refo500
Luchthavenpastoraat – Schiphol

Internationale contacten

De Remonstranten zijn lid van de Conference of European Churches (CEC) en van de Wereldraad van Kerken, beide gevestigd in Genève, Zwitserland.
Daarnaast zijn de Remonstranten lid van de wereldorganisatie van reformatorische kerken, de World Communion of Reformed Churches (WCRC) en van de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa (GEKE (Duits) of CPCE (Engels). De Remonstranten zijn verder lid van de International Association for Religious Freedom (IARF).