Blog

16 april 2021

Studieverlof Tjaard Barnard

Predikanten binnen de Remonstrantse Broederschap hebben recht op studieverlof. Eens in de vijf jaar krijgen zij drie maanden vrij van de gewone werkzaamheden om zich te verdiepen in een onderwerp naar eigen keuze. Op deze manier kunnen zij zich even terugtrekken uit de hectiek van een vak waarin beschikbaarheid (liefst 24 uur per dag) heel.. Lees verder

16 april 2021

Dienst zondag 18 april 2021

In de dienst van zondag 18 april gaat dr. Tjaard Barnard voor. Hij gaat in op het verhaal van de ongelovige Thomas. Wat voor beeld wordt hier van geloven geschetst? Gaat het om dingen geloven, die je moeilijk voor waar kunt aannemen, of is geloven iets anders, namelijk vertrouwen op datgene wat je draagt. Jos.. Lees verder

15 april 2021

Twaalf overdenkingen over Jezus

Van de schrijver Simon Vestdijk werd gezegd dat hij sneller kon schrijven dan God kon lezen. Iets dergelijks geldt ook voor de remonstrantse theoloog Eginhard Meijering (1940). Voor sommigen zal dat een indicatie zijn, dat er een veelschrijver, een beroepsschrijver aan het woord is, die je gerust kunt overslaan. Meijering heeft nog steeds veel te.. Lees verder

10 april 2021

Post-Pasen presentie te Emmaüs

Tja, vroeg iemand me, wat deed Jezus eigenlijk tussen Pasen en Hemelvaart? Bepaald geen domme vraag, domme vragen bestaan trouwens niet. Het wat geheimzinnige antwoord op die vraag is mede te vinden in het Bijbelverhaal dat we vandaag overdenken. Een verhaal dat je eigenlijk alleen maar hoeft na te vertellen, niet uit te leggen, zo.. Lees verder

8 april 2021

Zondag 11 april: Jaarlijkse Jom ha Sjoa dienst online

De gezamenlijke kerken in Rotterdam organiseren jaarlijks – in samenwerking met mensen uit de twee joodse gemeenten – een herdenkingsdienst in de Laurenskerk. Tijdens deze dienst wordt stil gestaan bij het droevige lot van 13.000 joodse Rotterdammers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. De jaarlijkse Jom ha Sjoa gedachtenisdienst vanuit de Laurenskerk.. Lees verder

31 maart 2021

Woorden Uytenbogaert

In de eerste helft van de twintigste eeuw is veel aandacht besteed aan de remonstrantse liturgie. Onder leiding van predikanten als G.J. Sirks en L.J. van Holk ontstonden nieuwe teksten die eerst werden besproken in het convent van predikanten. Daarna werden ze uitgebreid geprobeerd in de Gemeenten, om daarna opnieuw overwogen te worden in het.. Lees verder