Diaconie – Delen met anderen

 

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam vindt delen met anderen belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren. De Diaconale Commissie geeft financiële steun – houvast – aan mensen die dat nodig hebben. De financiële middelen voor de verschillende, kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010 

Lees verder….