Diaconie – Delen met anderen

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam helpt mensen in nood. De financiële middelen voor de verschillende kleinschalige doelen zijn afkomstig van acties, collecten in de kerkdienst, legaten, giften en donaties. De gemeente geeft een structurele bijdrage aan Samen 010.

De diaconale commissie

Lees verder….