Kerkblad

Het Kerkblad Remonstranten Rotterdam verschijnt 8x per jaar. In iedere uitgave schrijven de predikanten een wijkbericht en geven een overzicht van de activiteiten in hun wijken. U leest er over bijzondere kerkdiensten, vindt er de verslagen van de Kerkenraadsvergaderingen. Centrale activiteiten worden toegelicht en er is achtergrondinformatie over de collectedoelen en de opbrengsten van de collecten die in de zondagse diensten worden gehouden. Op de achterpagina is een overzicht van de data van de kerkdiensten die er zijn in de periode tot het volgende blad verschijnt. Ook staat er een uitnodiging voor of een toelichting op activiteiten die de Remonstrantse Gemeente Rotterdam een warm hart toe draagt.

U kunt het kerkblad hier lezen.

Wilt u het kerkblad ontvangen? Abonneer u dan voor € 30,00 per kalenderjaar. U kunt uw naw-gegevens mailen naar het kerkkantoor. Zij nemen dan contact met u op.