Scheppingsverhaal

Dieren zijn een belangrijk onderdeel van de schepping. Dat kun je opmaken uit het scheppingsverhaal in Genesis 1. Daar lees je dat God dieren schiep voor hij mensen schiep.

Mijn God schiep eerst de dieren

Of de dieren er in de bijbelse beeldspraak nu eerder waren dan wij of niet, wij zijn deel van hetzelfde geheel. De Bijbel geeft allerlei voorschriften voor het goed behandelen en het welzijn van dieren en verbiedt het doden of verwonden van dieren voor ons eigen plezier. Respectvol omgaan met dieren is voor de Bijbel onderdeel van het respectvol omgaan...  Lees verder

De schepping

Hoe zijn dieren ontstaan? In de bijbel wordt het ontstaan van de dieren beschreven voordat het scheppingsverhaal van Adam en Eva wordt verteld. En in de lijn van het evolutiedenken kun je zelfs zeggen dat de mens een verder ontwikkelde soort dier is en daarom alleen al zijn plaats moet kennen.

Maar òf je de vraag ‘hoe zijn mensen ontstaan?’ beantwoordt met schepping of evolutie, het doet niet af aan ons bewustzijn van onze houding ten opzichte van dieren. Want hoe gaan wij om met dieren als onderdeel van de schepping?

In onze maatschappij is de houding ten opzichte van dieren nogal dubbel: dieren zijn consumptie-artikel òf maatje waar we zeer aan gehecht zijn. De functie en betekenis van het dier bepalen hun waarde en onze bekommernis om dieren. Het boek Het dier is mens geworden. Het dier is ding geworden van Marijke Verduyn laat scherp zien hoe dubbel die houding is. Aan de ene kant willen we het dier zo goedkoop mogelijk op ons bord zonder ons druk te maken over dierenwelzijn. Aan de ander kant sluiten we een ziektekostenverzekering af voor ons eigen geliefde huisdier dat we allerlei menselijke eigenschappen toedichten.

Duurzaamheid

Onze omgang met dieren heeft direct betrekking op onze opvattingen over duurzaamheid. Namelijk verantwoordelijk omgaan met de aarde, met dieren en met alles wat daarop leeft. Dat betekent bescheidenheid en soberheid vanuit een religieus verantwoordelijkheidsbesef: dat we zelf ook onderdeel uitmaken van het leven op aarde, onderdeel zijn van de schepping als geheel. Inmiddels wordt het pijnlijk duidelijk dat de mensheid de planeet roekeloos aan het plunderen en uitputten is. De gevolgen laten zien dat de mensheid slecht omgaat met zijn verantwoordelijkheid en bovendien kortzichtig is.

Bijbelse verhaal van de ark van Noach

Het Bijbelse verhaal van de ark van Noach gaat hier ook over en vertelt dat dramatische verhaal. Na de schepping, nog aan het begin van de geschiedenis van de mensheid, maakten de mensen er al zo’n puinhoop van op aarde dat God besloot het leven op aarde te ‘resetten’. Hij vernietigde al het leven, op een selectie van soorten na. Die mocht de aarde na de grote schoonmaak opnieuw bevolken. In 2014 is er een verfilming gemaakt van het verhaal. Deze film Noah legt sterk de nadruk op de gevolgen van  het uitbuiten van onze planeet. Met onder andere een vegetarische Noah wordt de film ook wel als ‘ecologisch pamflet’ betiteld. Hoe het ook zij, het verhaal rond de ark van Noah is een serieuze waarschuwing en een krachtig appèl op onze verantwoordelijkheid in de omgang met de schatten van de aarde en het leven erop.

Morele verantwoordelijkheid

Als Remonstranten vinden wij dat je de waarde van het leven niet alleen in economische termen kunt vatten. Genieten mag, maar materiële welvaart is niet waar het in het leven om draait. We hebben daarentegen wel een morele verantwoordelijkheid voor onze medemens en voor de natuur. Dat uitgangspunt bepaalt onze omgang met mensen, dieren, natuur en bodemschatten. De landelijke remonstrantse organisatie ‘Geloof & Samenleving’ houdt zich actief bezig met het thema duurzaamheid. Remonstranten zijn vanouds maatschappelijk betrokken en zetten zich graag actief in om hun ideeën over duurzaamheid en verantwoordelijke omgang met de schepping concreet te maken.

Word vriend van de Remonstranten oud

Geïnspireerd door de Remonstranten? Word vriend! Je kunt landelijk lid worden of je verbinden aan een lokale gemeente.  Lees verder