Remonstranten Rotterdam

14 december 2022

A Festival of Lessons and Carols

In de traditie van de Anglicaanse kerk vindt er op kerstavond of kort daarvoor op vele plaatsen een bijzondere kerkdienst plaats: a festival of lessons and carols. Dit is een dienst waarin de nadruk ligt op bijbelteksten en kerstliederen. Er worden negen bijbelteksten gelezen die het geheel van de bijbelse heilsgeschiedenis beslaan. Van de zondeval,.. Lees verder

21 november 2022

Een prachtige collectie

De Remonstrantse Gemeente Rotterdam heeft een indrukwekkende collectie boeken en handschriften. Ze zijn verzameld vanaf het allereerste begin van de gemeente in 1632. Het was de werkbibliotheek van predikanten, aangevuld in de loop der eeuwen vanuit de boekencollecties van andere predikanten.Alweer lang geleden is deze collectie is bruikleen gegeven aan de Gemeentebibliotheek Rotterdam (het markante.. Lees verder

20 november 2022

Dorre doodsbeenderen als teken van nieuw leven

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar 20 november, gedenken we de overleden gemeenteleden. Tjaard Barnard stond in zijn preek stil bij de dorre doodsbeenderen van Ezechiel. Oorspronkelijk een bemoediging in de ballingschap, later een beeld van opstanding van doden. Het probleem met dit beeld van opstanding en met elk beeld daarbij.. Lees verder

14 november 2022

HUMANITEIT IN EEN DUISTERE TIJD. OVER ETTY HILLESUM

In een van de gesprekskringen dachten we deze week na over de vraag: wat geeft ons inspiratie, wat geeft ons moed en vertrouwen in deze moeilijke, onrustige en oorlogszuchtige tijden? Ik moest zelf onmiddellijk denken aan de persoon van Etty Hillesum van wie ik tijdens ons kloosterweekend in Zundert de biografie las. Niet dat de.. Lees verder

30 oktober 2022

Hervorming als terugkeer

Hervorming moet vooral zijn: terugkeer naar waar het echt om gaat. Het is al begonnen, merk je het niet, zegt de profeet Jesaja. Dat betoog ik in de preek die ik op zondag 30 oktober 2022 heb gehouden in de Remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam. De volledige tekst is hieronder te downloaden… Lees verder

28 oktober 2022

Hervormingsdag

Op zondag 30 oktober zal Hervormingsdag centraal staan in de dienst in de Remonstrantse Arminiuskerk. Wat betekent deze dag, waarop traditioneel herdacht wordt dat Luther zijn 95 stellingen spijkerde aan de deur van de kerk in Wittenberg? (Overigens laat historisch onderzoek zien, dat dit niet op die manier gebeurde…) Voor de satirische Kanaän Courant is.. Lees verder