Overdenkingen

22 mei 2017

Preken voor andermans Parochie

Rotterdam herbergt niet alleen tientallen nationaliteiten maar ook vele religies. Onder de naam Preken voor andermans Parochie organiseert LOKAAL interreligieuze ontmoetingen, waarbij voorgangers in elkaars parochie spreken om de interreligieuze dialoog op gang te brengen. Op zondag 21 mei was het om 10.30 uur de beurt aan imam Ali Chishti, geestelijk verzorger in de Penitentiaire.. Lees verder

15 mei 2017

Uitgevoerd Cantate J.S. Bach

Op deze zondag voerde het Remonstrants Cantatekoor en -orkest o.l.v. Aart Bergwerff J.S. Bachs BWV 108 uit: Es ist euch gut, dass ich hingehe. Doorgaans begint een cantate niet met een solo aria.Eerst komt een instrumentale inleiding, dan een koorstuk. Hier niet. Na de inleiding, begint Bach in medias res, midden in het verhaal. Hier.. Lees verder

8 mei 2017

De brede en de smalle weg

In deze dienst gaat het om de weg van de mens. De Bijbel gebruikt vaak het beeld van de twee wegen. Wij lazen over de weg van de rechtvaardige en van de zondaar in Psalm 1, over de weg van de Geest en van het ‘vlees’ (het lichaam met zijn hartstochten) in Galaten 5 en.. Lees verder

8 mei 2017

Verbeter de wereld en begin bij je zelf

Remonstranten zijn slechte wereldverbeteraars. Collectief zul je ze niet zo snel op de barricaden zien. Individueel ook niet. Daarvoor zijn ze te bedachtzaam en nuancerend. Toch zijn we wel, maar dan ieder voor zich, maatschappelijk zeer betrokken. In deze preek gaat dr. Tjaard Barnard in op de verhouding van in vertrouwen afwachten en zelf de handen uit.. Lees verder

24 april 2017

Als een mantel om mij heen geslagen

Als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, dicht Huub Oosterhuis. Een schitterend beeld, dat ik graag bij de voorbeden gebruik omdat het de warme, goddelijke bescherming uitdrukt. Vertaald in de menselijke wereld, zie ik een Italiaanse hulpverlener die een verkleumde vluchteling uit een zinkend bootje haalt en omringt met een thermische deken. Of.. Lees verder

18 april 2017

Pasen 2017

Pasen gaat, zo betoogt Tjaard Barnard, niet over het begrijpen van wat er toen gebeurd is, op die eerste paasmorgen, maar over het je openstellen voor verrassende ervaringen. Durf je er ruimte aan te geven? Veel mensen hebben in hun dagelijkse bestaan de ervaring dat leven en liefde op een bijzondere manier doorgaan, ook al.. Lees verder