22 mei 2017

Preken voor andermans Parochie

Geschreven door Koen Holtzapffel

Rotterdam herbergt niet alleen tientallen nationaliteiten maar ook vele religies. Onder de naam Preken voor andermans Parochie organiseert LOKAAL interreligieuze ontmoetingen, waarbij voorgangers in elkaars parochie spreken om de interreligieuze dialoog op gang te brengen. Op zondag 21 mei was het om 10.30 uur de beurt aan imam Ali Chishti, geestelijk verzorger in de Penitentiaire Inrichting te Krimpen. Dominee Koen Holtzapffel ontving de imam en verzorgde de liturgie. De imam hield een overdenking. ’s Middags om 14.30 uur waren de rollen omgedraaid. Dominee Koen Holtzapffel en gemeenteleden waren te gast in het Pakistan Islamic Centre Rotterdam. Holtzapffel sprak over de remonstrantse beginselen van Vrijheid en Verdraagzaamheid en het belang van die beginselen voor Vrede – de drie V’s!

De overdenking van dr. K.J. Holtzapffel in pdf.

Gerelateerd