Overdenkingen

21 maart 2017

Vasten alleen is niet genoeg

Vasten is een gebruik dat in heel veel godsdiensten voorkomt. Binnen de vrijzinnigheid ontstaat daar steeds meer belangstelling voor. De periode ter voorbereiding op Pasen wordt dan soms een periode van bezinning. Een aantal remonstrantse gemeenten zet op websites en facebook een reeks van overdenkingen. Men betracht matigheid in het dagelijks leven en sommigen gaan.. Lees verder

13 maart 2017

De orthodoxe ketter

Zondag 12 maart 2017 was het de tweede zondag van de 40-dagentijd, de periode van bezinning voorafgaande aan Pasen. In vijf zondagen gaan we stap voor stap op weg naar Pasen. Het feest van de Opstanding, van de belofte die ons gemaakt is: wat er ook gebeurt in je leven, wat er ook gebeurt in.. Lees verder

26 februari 2017

Houdt God van chansons? Jazeker!

De vraag stellen is haar beantwoorden! Natuurlijk houdt God van chansons! Musicerende engelenscharen, psalmzingende mensen, God wordt van oudsher omringd door zang en dans. Jezus zelf betreurt het als mensen weigeren te zingen en te dansen als een melodie klinkt die daartoe uitnodigt. Hij zegt: Jullie zijn als mokkende kinderen die als er vrolijke muziek gemaakt.. Lees verder

13 februari 2017

Cantatedienst Arminiuskerk

Een prachtige cantate van Bach – BWV 23 Du wahrer Gott und Davids Sohn – , een sollicitatiestuk waarmee hij zijn baan als Thomascantor in Leipzig veilig stelde. Uitgevoerd in de Remonstrantse Kerk in Rotterdam. Maar wat hebben wij eraan? Wanneer wordt het voor ons relevant, zo’n muziekstuk over de genezing van een blinde man.. Lees verder

1 februari 2017

Vogelvrij ~ muziek en vrijheid

In een serie van drie diensten, met het thema Vogelvrij, houden we vandaag een pleidooi voor vrijheid binnen de cultuur. Meer in het bijzonder gaat onze aandacht naar het mysterieuze verband tussen muziek en vrijheid. De overdenking leest u hier.. Lees verder

21 december 2016

Licht dat ieder mens verlicht

Licht dat ieder mens verlicht (Johannes 1:9) Eén van de kerstkaarten die wij mochten ontvangen, bevat de boodschap: ‘Om niet te vergeten: – de goddelijke vonk in een ieder van ons’. Wat men ervan mag vinden om elkaar in deze tijd van het jaar te bedenken met een stortvloed aan kaarten en wensen, het aardige.. Lees verder