Blog

18 oktober 2019

Een kerk waar je in alle filialen mag zijn, zoals je wilt zijn!

NRC Handelsblad heeft een rubriek waarin pubers worden geïnterviewd over hun leven: Jong! Begin oktober verscheen een interview met Jonas Meinderts. Hij vertelt over zijn coming out. Ook vertelt hij dat hij anti geloof is. In de kerk is er voor hem geen ruimte om zichzelf te zijn. De remonstrantse predikanten Tjaard Barnard (Rotterdam) en.. Lees verder

17 oktober 2019

Gebruik je hersens!

Gebruik je hersens Gebruik je hersens, dat is een kreet, ontleend aan de mooie postercampagne van onze Gemeente. De kreet op de poster luidt: ‘Gebruik je hersens’, de bijbehorende zinsnede is die uit Matteüs: ‘Heb God lief met heel je hart, ziel en verstand’. Natuurlijk suggereert de tekst ‘Gebruik je hersens’ dat je je verstand.. Lees verder

10 oktober 2019

How dare you! Greta Thunberg als onheilsprofeet

‘How dare you’ zei mijn dochter tegen me toen ik per ongeluk het oude papier niet in de daarvoor bestemde bak gooide. Met het schaamrood op de kaken dook ik dus de bak weer in om het papier er uit te vissen en alsnog in de goede bak te deponeren. Dat heeft Greta Thunberg in.. Lees verder

3 oktober 2019

Effe niks!

Mijn grootmoeder, goed gereformeerd, wist het zeker. God stond aan onze kant in de strijd. Bij het horen van de bommenwerpers die langs de rivier hun weg naar de Duitse steden zochten, citeerde zij regelmatig onze psalm in de oude berijming: ‘Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd verstrooid doen zuchten’. U begrijpt: het.. Lees verder

22 september 2019

Nieuwe organist

De Kerkenraad heeft Jos van der Kooy benoemd als organist van de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Op 1 januari 2020 zal hij bij ons beginnen. Op dit moment is Van der Kooy organist van de Westerkerk in Amsterdam. Met de beide predikanten, dr. Tjaard Barnard en dr. Koen Holtzapffel, gaat hij vorm geven aan de zondagochtenddiensten in.. Lees verder

9 september 2019

Johannes Wtenbogaert als geloofsheld

Op de inspirerende startzondag van het nieuwe seizoen werden twee zaken met elkaar verbonden: de afronding van de viering van 400 jaar remonstranten en de introductie van het nieuwe jaarthema: Bijbelse helden en ons levensverhaal. Nu zijn er helden in soort en maat: oorlogshelden, sporthelden, helden van het witte doek etc. Wat is eigenlijk een.. Lees verder