25 februari 2019

Wij mensen zijn op zoek naar het heilige en vinden er af en toe sporen van

Geschreven door Koen Holtzapffel

Tekst bij de kerkdienst van 24 februari 2019

In het dagelijks taalgebruik spreken we van heilige huisjes, kunnen we een heilig vertrouwen in elkaar uitspreken en spreken we wel van waarden die ons heilig zijn. In Hilversum zijn de kijkcijfers heilig. Wie zou beweren dat het woord heilig in onbruik is geraakt? In religie spreken we van heilig als van zuiver, heel, volmaakt. Heilig hoort bij t goddelijke, bij God. Er is de Heilige Geest, er zijn heilige boeken, heilige plaatsen, rivieren, voorwerpen, heilige personen, mensen die ‘t heilige dichterbij brengen.  En al roepen we soms dat niets meer heilig lijkt tegenwoordig, een Duitse wetenschapper, en die kan het weten, spreekt van de blijvende macht van het heilige. Lees verder… 

 

Mozes bij het brandend braambos (Rembrandt)

 

Gerelateerd