21 maart 2017

Vasten alleen is niet genoeg

Geschreven door Tjaard Barnard

Vasten is een gebruik dat in heel veel godsdiensten voorkomt. Binnen de vrijzinnigheid ontstaat daar steeds meer belangstelling voor. De periode ter voorbereiding op Pasen wordt dan soms een periode van bezinning. Een aantal remonstrantse gemeenten zet op websites en facebook een reeks van overdenkingen. Men betracht matigheid in het dagelijks leven en sommigen gaan zo ver om voor 40 dagen de verslaving van Facebook terzijde te schuiven.

In deze preek laat Tjaard Barnard zien dat ook een andere benadering mogelijk is. Past al dat vasten wel bij vrijzinnigen, is zijn vraag

Gerelateerd