6 juli 2017

Slotakkoord ~ Pleidooi voor vrijheid

Geschreven door Tjaard Barnard

Remonstranten zijn grote voorstanders van vrijheid. Het afgelopen jaar was het thema van de Remonstrantse Broederschap: Pleidooi voor vrijheid.

In bijgaande preek bekijkt Tjaard Barnard een en ander kritisch en houdt hij een pleidooi voor onvrijheid. Moeten wij er niet naar streven om slaven van Christus te worden?

Om (nog eens na) te lezen: De overdenking van zondag 2 juli in pdf.

Gerelateerd