Overdenkingen

27 augustus 2023

Inspiratie door muziek

In de dienst van zondag 27 augustus speelde Doretthe Janssens bijzondere muziek van Bernhard van den Sigtenhorst Meyer. Dat was aanleiding voor Tjaard Barnard om te preken over de inspiratie die tot ons kan komen op een andere manier dan alleen via woorden. De teksten van de dienst zijn onderaan deze pagina te downloaden. De.. Lees verder

13 augustus 2023

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere

Op zondag 13 augustus ging Tjaard Barnard voor in de laatste dienst in de reeks zomerdiensten van Doopsgezinden en Remonstranten met het thema Oud en Nieuw. Daar zit muziek in. Daarin besprak hij aan de hand van het verhaal van de inwijding van de tempel in 2 Kronieken 5 de betekenis van het zingen voor.. Lees verder

17 juli 2023

Wat je zoekt jou…over Rumi (1207-1273)

Overdenking Om te beginnen vertel ik heel kort, te kort iets over Rumi en het soefisme. Rumi is een dichter, denker en mysticus van Perzische komaf. Geboren in 1207 in het huidige Afghanistan stierf hij in Konya in 1273. Konya, Turkije, is bekend vanwege de dansende derwisjen die met het soefisme verbonden zijn. Soefisme overigens.. Lees verder

2 juli 2023

Wat kan de dorpsdominee leren van een bakker?

Het gaat slecht met de kerken in West Europa. Ook met de Remonstrantse Broederschap gaat het niet goed. Moeten we ons ernstig zorgen maken? In plaats van somber te worden heb ik een wijze les geleerd van bakkers en banketbakkers. Zie de preek hieronder, gehouden op zondag 2 juli in de Remonstrantse Arminiuskerk in Rotterdam.. Lees verder

26 juni 2023

Het Aramese Onze Vader als vlinder

Over de kracht van het gebed Dienst 25 juni 2023 Voorganger Koen Holtzapffel Bidden is naief, het is wachten op iemand die nooit komt. Het is vragen om iemand of iets die er niet is. Aldus eens de Lat wijsgeer Seneca. Iets van wat S verwoordde bekruipt ons wellicht ook wel eens wanneer we bidden… Lees verder

18 juni 2023

De vogels

Vertelt de schepping ons iets over de goede God of moeten we daar een beetje wantrouwend bij zijn. Dat laatste was het standpunt van de grote twintigste eeuwse theoloog Karl Barth. Zie dit fraaie filmpje: Tjaard Barnard preekte op zondag 18 juni in de Remonstrantse Arminiuskerk over dit onderwerp. De tekst van de dienst is.. Lees verder