17 oktober 2019

Gebruik je hersens!

Geschreven door Koen Holtzapffel

Gebruik je hersens

Gebruik je hersens, dat is een kreet, ontleend aan de mooie postercampagne van onze Gemeente. De kreet op de poster luidt: ‘Gebruik je hersens’, de bijbehorende zinsnede is die uit Matteüs: ‘Heb God lief met heel je hart, ziel en verstand’. Natuurlijk suggereert de tekst ‘Gebruik je hersens’ dat je je verstand niet hoeft thuis te laten als je een kerkgebouw betreedt. Een zeer remonstrants uitgangspunt. Maar de bijgevoegde zinsnede uit het Matteüsevangelie gaat nog weer een andere kant op. En tegelijk hebben ze met elkaar te maken. Eerst over die met de remonstranten, vrijzinnigen en moderne theologie verbonden kwestie van het gebruik van je hersens, je verstand, als het gaat om je geloof. De moderne theologie heeft hartstochtelijk verdedigd dat het niet óf geloof óf wetenschap is maar én geloof én wetenschap. Overigens moest ze uiteindelijk erkennen dat je het geloof niet alleen verstandelijk kunt benaderen. Het verstand zit het geloof ook wel eens in de weg. Lees verder….

 

Gerelateerd