Actueel

28 oktober 2019

Niet vallen!

Hervormingsdag heeft altijd iets parmantigs. Precies weten hoe het zit en dan uit elkaar gaan. Maar goed, je kunt welbewust en zelfverzekerd roepen: hier sta ik, maar hoe zorg je dat je dan niet valt! Zie hier de preek van Tjaard Barnard, gehouden op 27 oktober in de Remonstrantse Arminiuskerk… Lees verder

25 oktober 2019

Remonstranten én doopsgezinden hebben een prachtige geschiedenis om op te bogen.

Wie gelooft, leeft niet in het verleden, zoals de communis opinio in onze dagen schijnt te denken, maar voelt zich er wel mee verbonden. Wie zegt dat geloof vooral nostalgie is, miskent dat er in het geloof ook heel nadrukkelijk een streven naar voren zit. Zo leeft het christendom van het verlangen naar Gods Rijk,.. Lees verder

18 oktober 2019

Een kerk waar je in alle filialen mag zijn, zoals je wilt zijn!

NRC Handelsblad heeft een rubriek waarin pubers worden geïnterviewd over hun leven: Jong! Begin oktober verscheen een interview met Jonas Meinderts. Hij vertelt over zijn coming out. Ook vertelt hij dat hij anti geloof is. In de kerk is er voor hem geen ruimte om zichzelf te zijn. De remonstrantse predikanten Tjaard Barnard (Rotterdam) en.. Lees verder

17 oktober 2019

Gebruik je hersens!

Gebruik je hersens Gebruik je hersens, dat is een kreet, ontleend aan de mooie postercampagne van onze Gemeente. De kreet op de poster luidt: ‘Gebruik je hersens’, de bijbehorende zinsnede is die uit Matteüs: ‘Heb God lief met heel je hart, ziel en verstand’. Natuurlijk suggereert de tekst ‘Gebruik je hersens’ dat je je verstand.. Lees verder

10 oktober 2019

How dare you! Greta Thunberg als onheilsprofeet

‘How dare you’ zei mijn dochter tegen me toen ik per ongeluk het oude papier niet in de daarvoor bestemde bak gooide. Met het schaamrood op de kaken dook ik dus de bak weer in om het papier er uit te vissen en alsnog in de goede bak te deponeren. Dat heeft Greta Thunberg in.. Lees verder

3 oktober 2019

Effe niks!

Mijn grootmoeder, goed gereformeerd, wist het zeker. God stond aan onze kant in de strijd. Bij het horen van de bommenwerpers die langs de rivier hun weg naar de Duitse steden zochten, citeerde zij regelmatig onze psalm in de oude berijming: ‘Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd verstrooid doen zuchten’. U begrijpt: het.. Lees verder