23 augustus 2017

Wie ontzag heeft voor God, houdt het juiste midden

Geschreven door Dr. E.H. Cossee

Onze vakantiereis bracht ons ditmaal naar de navel van de wereld, het middelpunt van de aarde: de tempel van Apollo in het Griekse Delphi. Volgens een legende liet de oppergod Zeus twee adelaars uitvliegen van de twee uiteinden van de wereld. Hun paden kruisten elkaar boven Delphi en daarmee was vastgesteld dat dit het middelpunt van de aarde was.
Eeuwenlang trokken vanuit de hele antieke wereld mensen naar Delphi om het orakel van Apollo te raadplegen. De algemene lijn van de uitspraken werd gekarakteriseerd door de in de tempel aangebrachte spreuken: Ken U zelf, en: Niets bovenmate. Woorden die aansporen tot bezinning en manen tot matiging. Woorden die ook in onze tijd nog niets aan zeggingskracht hebben ingeboet. Want al zullen wij niet spoedig geneigd zijn om orakels te raadplegen, zo zij nog te vinden zijn, de harmonische en evenwichtige zijde van de Griekse cultuur blijft toch altijd nog aanspreken.
Zelfkennis en matiging kunnen ons helpen bij het vinden van een nieuwe balans. Het is telkens weer nodig om meer inzicht te krijgen in onze diepere beweegredenen, juist als botsende belangen of elkaar weerstrevende gevoelens ons in verwarring hebben gebracht. Iets van die bevrijdende herkenning ervaar ik ook altijd bij het lezen van het Bijbelboek Prediker.

De overdenking in z’n geheel vindt u hier

Gerelateerd