6 februari 2020

Werelddiaconaatszondag gaat vooral ook over de naaste in je buurt

Geschreven door Tjaard Barnard

Begin februari is het Werelddiaconaatszondag. Veel diaconieën van een verscheidenheid aan kerken vragen dan aandacht voor hun werk. Deze diensten zijn begonnen in februari 1954, precies een jaar na de watersnoodramp van Zeeland en Zuid Holland. Toen kwam er zoveel hulp, ook uit het buitenland, dat men besloot om iets terug te doen.

In deze dienst stond het werk van de Diaconie centraal. Dr. Tjaard Barnard preekte over het verhaal van het laatste oordeel, Mat. 25: 31-46. Dat verhaal kan gelezen worden met een heel moralistische bril. Maar zou dat terecht zijn? Het verhaal gaat ook over de vraag hoe je God of Jezus zou kunnen ontmoeten. In elk geval is het niet een verhaal van het heilig moeten met betrekking tot alle ellende in de hele wereld. Het gaat om de naaste die in je buurt is. Hoe kun je voor hem of haar medemens zijn?

Lees hier de preek van deze zondag.

Gerelateerd