23 november 2020

Staande aan de glazen zee

Geschreven door Tjaard Barnard

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is Eeuwigheidszondag. Dan gedenken we als Gemeente degenen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar.

We staan stil bij wat ze voor ons hebben betekend. We ontsteken een kaarsje en we denken aan hen voor het aangezicht van de Eeuwige.

In de preek zijn beelden van leven na dit leven aan de orde geweest zoals die voorkomen in Oude en Nieuwe Testament. Het zijn beelden die niet zoveel zeggen over hoe het zijn zal – geen mens kan het weten – maar die ondanks dat toch vooral het vertrouwen uitstralen dat de Eeuwige ons zal blijven dragen, door de grenzen van dood en leven heen.

De dienst is hier te beluisteren via Soundcloud. De preek kunt u hier teruglezen.

Gerelateerd