7 januari 2022

Omzien, maar kies dan het leven!

Geschreven door Tjaard Barnard

Aan het eind van het Bijbelboek Deuteronomium wordt de tocht door de woestijn van het volk Israël beschreven, dat ontsnapt is uit de klauwen van de farao en de slavernij. Het volk heeft veertig jaar door de woestijn gewandeld. De wolk en de vuurkolom functioneren minder goed dan de huidige TomTom. Maar de tocht komt tot een einde. Ze staan bij de grens. Het volk staat gereed om het beloofde land in te trekken. Hun grote aanvoerder Mozes is 120 jaar oud.

Hij krijgt van God het beloofde land te zien, maar trekt er zelf niet meer binnen. Mozes en het volk staan op een grens zoals wij dat elkaar jaar staan. Zij en wij staan even stil om vooruit te kijken en ook achterom.

U vindt hier de liturgie met daarin de preek die door dr. Tjaard Barnard werd uitgesproken in de digitale kerkdienst op oudejaarsavond.

 

Gerelateerd