8 september 2021

Geef mij die dwaze meisjes maar!

Geschreven door Koen Holtzapffel

Afgelopen donderdag verscheen het boek over gelijkenissen onder de titel ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus gelijkenissen’. Het is mede vrucht van mijn studieverlof vorig jaar en ik vind het leuk daar vandaag, bij wijze van primeur, al wat aandacht aan te besteden. Op 12 september, bij de Openingszondag, meer. Onder het motto ’t Is alles een gelijkenis. Ik ga vandaag niet in op vragen als: wat is nu precies een gelijkenis? Dat komt in de gesprekskringen nog wel aan de orde. Hopelijk kunnen die weer live van start gaan binnenkort. Ik overdenk met u vandaag één gelijkenis, die ook de titel leverde voor het boek, de gelezen gelijkenis van de verstandige en

dwaze bruidsmeisjes. En ik wil daarbij laten zien hoe je zo’n gelijkenis vanuit verschillende invalshoeken kunt benaderen. Die verschillende benaderingen brengen een gelijkenis dichterbij. Hopelijk dagen ze uit om als lezer of luisteraar hier en nu ook een eigen invalshoek te kiezen. Wat spreekt mij wel of niet aan in een gelijkenis, wat doet die gelijkenis met mij en mijn geloof, wat wil die gelijkenis in mijn leven betekenen?

Lees hier de overdenking die Koen Holtzapffel uitsprak in de dienst van 5 september 2021

Het boek Geef mij die dwaze meisjes maar is hier te koop

Gerelateerd