10 juli 2017

Gebed op de fiets

Geschreven door Koen Holtzapffel
Overdenkingen Boudewijn de Groot ~ lp-hoes Gebed op de fiets

Velen van u zullen mij wel eens op de fiets zijn tegenkomen, eerder dan in de auto. Ik vind het heerlijk om tussen twee gesprekken, twee vergaderingen door even uit te waaien op de fiets. Gedachteloos tegen de wind in te trappen, de geest vrij te maken, de ogen de kost te geven en, al mediterend op de fiets soms mooie invallen te ontvangen. Alleen al door bijvoorbeeld oog te hebben voor al die prachtige teksten die tegenwoordig op de zijgevels van gebouwen te zien zijn in Rotterdam. Nee, je hoeft echt niet ver weg om inspiratie op te doen.

De overdenking van deze eerste zomerdienst die we gezamenlijk – remonstranten en doopsgezinden in Rotterdam – houden vindt u hier.

Gerelateerd