17 oktober 2017

Afscheidsdienst Christiane Berkvens-Stevelinck ~ Vrijheid

Vrijheid! Als Remonstranten hebben we vrijheid hoog in ons vaandel staan. Het is zelfs een van onze twee levensbeginselen. Vrijheid en verdraagzaamheid. Drie weken geleden verscheen een boek getiteld: Vrijheid, essays over de moeilijk-heid vrijheid te begrijpen. Titel van de recensie in Trouw luidde: De vloek van de menselijke vrijheid. Pardon???? Vrijheid een vloek? Daar moeten we het toch vandaag over hebben!

Hier vindt u de overdenking in z’n geheel.

Gerelateerd