Crèche, Kinderkring, Jongeren

 

Kinderen en jongeren voelen zich thuis – net als de meeste mensen overigens – wanneer ze aan een activiteit kunnen deelnemen waarvoor ze interesse hebben. Kijkt u als ouders eens samen met uw kind(eren) naar de bijeenkomsten die de Remonstranten Rotterdam voor hen organiseren.

Crèche 0-4 jaar ~ Kinderopvang tijdens de dienst

Wilt u even genieten van de rust van een kerkdienst? Uw allerkleinsten zijn welkom bij de crèche.  Om de week, in de even weken, is er crèche evenals tijdens de diensten op feestdagen. U ziet één van ons – Clare, Heiltje, Karo, Marije, Margreet, Mirjam of Saskia – staan in de hal, ingang Museumpark. Bij doopdiensten vragen wij de hulp van een familielid of vriend(in) van de doopouders. Actuele informatie vindt u in het Kerkblad 

Wij zoeken nog vrijwilligers die twee à drie keer per jaar willen oppassen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Saskia van der Meer coördinator crèche ~ of 06 43779834.

Kinderkring 4-11 jaar

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de kinderkring. Deze bijeenkomsten bieden hen een laagdrempelige manier om vertrouwd te raken met onze vrijzinnige kerk. De kinderen luisteren naar een verhaal en kunnen onder begeleiding knutselen. Kort na aanvang van de kerkdienst om 10.30 uur gaan we met de kinderen naar de bovenzaal van de kerk voor hun eigen bijeenkomst. Na afloop van de dienst zijn de ouders daar van harte welkom om hen op te halen.

Wilt u uw kind laten deelnemen en/of zelf meewerken in de begeleiding, neemt u dan contact op met Agnes Bouman ~ coördinator Kinderkring.

Jongerenkring van 12-18 jaar

Tijdens de Jongerenkring wordt ingegaan op een joods of christelijk verhaal uit de bijbel, dat wordt toelichten vanuit onze vrijzinnige traditie. Vanzelfsprekend krijgt iedereen hierbij alle ruimte om er zelf over na te denken en er haar of zijn eigen mening over te vormen – en om die mening met elkaar te delen. Want onze kerk is ook een ontmoetingsplaats waar je vrij met elkaar van gedachten kunt wisselen: waar je het soms óók hartelijk oneens kunt zijn met elkaar.

De Jongerenkring komt dit jaar bijeen op: 20 oktober, 11 november, 16 december en 25 december (Kerstmis). In 2019 dan nog op 13 januari, 17 februari, 24 maart, 14 april (Palmzondag), 21 april (Pasen), 12 mei en 9 juni (Pinksteren).

Durf je die uitdaging aan? Dan ben je van harte welkom mee te doen met onze jongerenkring!

Neem contact op met Jethro Zevenbergen ~ coördinator jongerenkring ~ of 06 16658230.