13 augustus 2023

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere

Geschreven door Tjaard Barnard

Op zondag 13 augustus ging Tjaard Barnard voor in de laatste dienst in de reeks zomerdiensten van Doopsgezinden en Remonstranten met het thema Oud en Nieuw. Daar zit muziek in.

Daarin besprak hij aan de hand van het verhaal van de inwijding van de tempel in 2 Kronieken 5 de betekenis van het zingen voor ons geloof.

De tekst van de dienst kunt u hieronder downloaden.

Gerelateerd