14 juni 2022

Vergeven en vergeven worden

Saulus, zo lezen we in Handelingen 9 was als fanatieke christenvervolger door Jezus als werktuig uitverkozen. Daar was moord en dreiging aan vooraf gegaan. Het is diezelfde Saulus die voor Damascus van zijn paard wordt geworpen en indringend hoort klinken: Saul, Saul waarom vervolg je mij?’ Die man Saulus, een naam die toepasselijk ‘de ijveraar’ betekent, laat blindgeslagen en op de grond geworpen een innerlijke ommekeer in hemzelf toe. Caravaggio beeldde dat schitterend uit op het schilderij waar je Saulus op de grond ziet liggen met de armen uiteen geslagen, in complete shock. Na zijn bekering werd hij ineens zélf door niemand meer vertrouwd. Niet door de christenen, maar ook niet meer door de Joden. Hij moest leren vergeven, maar hij moest vooral ook vergeven worden.

Lees hier de overdenking uitgesproken op 12 juni 2022 door Sjerp van der Vaart

 

Gerelateerd