12 maart 2023

God als misdadiger

Geschreven door Tjaard Barnard

In zijn bundel God onder de mensen schrijft Toon Tellegen bijzondere verhalen over God. In het verhaal dat dr. Tjaard Barnard in zijn preek van 12 maart besprak, vertelt hij hoe God aangeklaagd werd voor allerlei misdrijven. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld.


In deze dienst zet de predikant enige ongemakkelijke verhalen over God op een rijtje. Wat zegt dat over ons godsbeeld? Hoe kunnen wij nog geloven? De tekst van de dienst is hieronder te downloaden.

Gerelateerd