5 februari 2024

dr. Tjaard Barnard 25 jaar predikant in Rotterdam

Geschreven door kerkkantoor

Op 1 februari j.l. was onze predikant dr. Tjaard Barnard 25 jaar predikant in onze gemeente. De kerkenraad wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 4 februari, na de kerkdienst, is kort aandacht besteed aan dit jubileum. De voorzitter van de kerkenraad Jethro Zevenbergen hield een toespraak. Er werden, namens de gemeente, bloemen aangeboden en bij de koffie met wat lekkers, was er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. De karikatuur die u hier boven ziet, werd in november 2020 door de gemeente aan Tjaard aangeboden bij zijn 25-jarig jubileum als predikant.

De toespraak van Jethro Zevenbergen kunt u hier lezen

Gerelateerd