Agenda

Kerkdienst met ds. Friso Boogerd

Rotterdam

Deze zondag gaat mr. drs. Friso Boogerd voor. met medewerking van het koor ‘Cantiamo’ o.l.v. dirigent Nicky Bouwers Friso Boogerd  is sinds 2016 werkzaam als predikant bij de Remonstranten in Naarden-Bussum. Daarnaast is hij vanaf 1999 werkzaam als Career & Life coach, vanaf 2007 in een eigen praktijk. Hij kent het kerkelijk erf in de.. Lees verder

Kerkdienst met mr. André Meiresonne

Rotterdam

Vandaag de eerste zondag in de Lijdenstijd, die zeven weken duurt. Gedurende de zeven zondagen voor Pasen wordt er in de meeste kerken in de preken stilgestaan bij het lijden van Jezus Christus. Deze tijd wordt ook wel de veertigdagentijd genoemd. Wat dat getal veertig betreft: dat is natuurlijk veel meer dan zomaar een getal… Lees verder

Kerkdienst met dr. Jan Berkvens

Rotterdam

Vandaag de tweede zondag in de Lijdenstijd Voorganger dr. Jan Berkvens, die in oktober 2019 zijn proponentsexamen aflegde, is werkzaam als voorganger van de Jongerengemeente Arminius en de gemeenten in Hoorn en Oudewetering… Lees verder

Breda – Grote Kring

Breda

Vandaag de vierde bijeenkomst van de ‘De Grote Kring’. Daarin staat het nieuwe jaarthema ‘Bijbelse helden en ons levensverhaal’ centraal, waarin ons eigen levensverhaal wordt besproken in het licht van Bijbelse helden die vaak een soort tragische helden zijn met ook in hun leven hoogte- en dieptepunten. Tijdens deze serie Grotekring-gesprekken denken we samen na.. Lees verder

Woensdagavondgesprek met Piet Bogaards – 5

Rotterdam

Hetzelfde anders: de evangeliën vergeleken De evangelisten waren vier verschillende mensen, die leefden in vier verschillende landstreken en ze hadden elk een eigen versie van het evangelie die ze schreven voor hun eigen toehoorders en lezers. Alle vier verkondigde zij op eigen wijze het evangelie Onderwerp van deze bijeenkomst  is: De evangeliën vergeleken: wonderen en.. Lees verder

Donderdagmorgendialoog – 5

Rotterdam

Donderdagmorgendialoog – filosofisch  Van ‘waarden en normen’ tot ‘Messias belijdende Joden’:  Zes keer een ander onderwerp. U zult merken dat de zes onderwerpen heel verschillend zijn en op zichzelf staan. De inleidingen (met enkele daarin opgenomen gespreksvragen) worden u ongeveer een week van te voren toegestuurd, daarom graag tijdig aanmelden. Dat kan bij het kerkkantoor .. Lees verder

Kerkdienst met dr. Tjaard Barnard

Rotterdam

Vandaag de derde zondag in de Lijdenstijd… Lees verder

Kerk & Museum

Rotterdam

Deze zondag is de kerk weer geopend voor iedereen die nieuwsgierig is naar de mooie kerk. Als altijd is er een boekenmarkt, een geweldige tearoom in de kerkenraadskamer waar u een kopje koffie met zelfgebakken appeltaart kunt gebruiken en ondertussen de portrettengalerij bewonderen en de kerkzaal zelf, die ruimte geeft voor verstilling en het aansteken.. Lees verder

Oecumenische Leerkring – 7

Rotterdam

Al meer dan twintig jaar bestaat er een Oecumenische Leerkring in Rotterdam.Mensen uit een verscheidenheid van christelijke kerken komen samen om zich aan elkaar te scherpen. De kring wordt geleid door ds. Katinka Broos (PKN) en dr. Tjaard Barnard (remonstranten). Er is een harde kern, maar elk jaar zijn er ook nieuwe mensen naar wier.. Lees verder

Filmcafé met dr. Koen Holtzapffel en dr. Amber de Rooij – A Mindful Choice

Rotterdam

A Mindful Choice plant een zaadje dat het mogelijk is om in harmonie samen te leven in onze maatschappij. Een verschuiving in perceptie is wat hiervoor nodig is. En die begint met het kiezen voor vrede in jezelf. Deze omslag is al mondiaal ingezet: zowel gemeenschappen als individuen maken deze keuze en hun impact op.. Lees verder

Bijbelcursus met dr. Tjaard Barnard

Rotterdam

Vandaag de laatste bijeenkomst van de korte Bijbelcursus met Tjaard Barnard. Er wordt afgesloten met het onderwerp ‘Een Bijbeltekst lezen’.. Lees verder